افزایش مجدد حقوق، در دستور کار دولت قرار گرفت
افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت

افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستور کار دولت قرار گرفت

سازمان‌های "امور اداری و استخدامی" و "برنامه و بودجه" در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir