زندگی شما هم این شکلی هستش
با مصوبه مجلس خرید سربازی هم قسطی شد.

زندگی قسطی

 

829155_662.jpg

مصوبه مجلس خرید سربازی هم قسطی شد

منبع: روزنامه شهروند