تجمع دلواپسان برای خانمی به نام سوئیفت
روزنامه قانون؛ کارتون: تجمع دلواپسان برای خانم سوئیفت! را منتشر کرد.

 بعضی ها حتی نمیدانند به چه چیزی اعتراض دارند

834985_736_1.jpg

 

منبع: روزنامه قانون