زندگی خصوصی آقای
اطلاعات 20 میلیون کاربر تلفن همراه، هک شد و در اختیار عموم قرار گرفت.

اطلاعات 20 میلیون کاربر تلفن همراه، هک شد 

907614_355.jpg

اطلاعات 20 میلیون کاربر تلفن همراه، هک شد و در اختیار عموم قرار گرفت.


منبع: شهروند