بابام در دنیای مجازی غرق شد+ عکس
متوسط استفاده از شبکه های مجازی در دنیا بیست دقیقه و ایران 9 ساعت است.

ایرانی ها غرق در دنیای مجازی

متوسط استفاده از شبکه های مجازی در دنیا بیست دقیقه و ایران 9 ساعت است

متوسط استفاده از شبکه های مجازی در دنیا بیست دقیقه و ایران 9 ساعت است

 

منبع: ارسالی کاربران