تهران به روایت این موجودات سفید
مگس سفید این روزها به یکی از معضل‌های جدی شهروندان تهرانی تبدیل شده است و...

مگس سفید!

 مگس سفید که این روزها به یکی از معضل‌های جدی شهروندان تهرانی تبدیل شده، دستمایه کارتون زیر اثر حسن کریم‌زاده قرار گرفته است.

1008923_577.jpg

 

 

منبع: روزنامه شهروند