این هم تصویری جالب از روز جهانی مهاجران
روز جهانی مهاجران به روایت تصویر حسن کریم زاده

حسن کریم‌زاده مناسبت روز جهانی مهاجران را دستمایه کارتون زیر در «شهروند» قرار داده است.

 

1101052_170.jpg

 

منبع: شهرونگ