راهکار جدید گرفتن دیه
بر اساس گزارش روزنامه شهروند ، تصادف ساختگی و شکستن دست و پا برای گرفتن دیه شایع شده است .
روزنامه شهروند کارتون زیر را منتشر کرد.
 
کارتون: راهکار جدید گرفتن دیه!
 
منبع: روزنامه شهروند