طرحی جالب: انتخابمان را تَکرار می کنیم
روزنامه شهروند کاریکاتور جالبی را برای انتخابات منتشر کرد

کاریکاتور انتخاباتی

1245341_761.jpg

منبع: روزنامه شهروند