خانم اون سفره رو بنداز الان محکوم رو میارن
بسیاری از مردم برای تماشای صحنه اعدام قاتل آتنا جا گرفته بودند و عده ای خانوادگی و به همراه کودکان خود این صحنه را تماشا کردند.مهدی احمدیان در روزنامه قانون این مسئله را دستمایه طرح خود در نیش خط کرده است.

خانم اون سفره رو بنداز الان محکوم رو میارن!

up_1bbb976c4f3605d65db7a5756cb24813.jpg

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: نیش خط