کارتون: دلار، تلگرام، ناظم مدرسه
 «ایران جزء 10کشور نخست به لحاظ میزان افسردگی است» این خبر سوژه کارتون شهرونگ شده است.

بعد از دلار و تلگرام رسیدیم به ناظم مدرسه!

دلار، تلگرام، حالا ناظم مدرسه!


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: shahrvand-newspaper.ir