غفاری: آقای جنتی خودش در این شرایط مقصر است
عال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:مجلس خبرگان رهبری مجاز نیست در کار قوای دیگر دخالت کنند، دخالت در امور قوا، کشور را به جایی می‌برد که هیچ کس نداند چه‌کاره است.

هادی غفاری با 9 متر عمامه، مسلمانی اش احراز نشده است

مخالفان دولت در ایامی که کشور متأثر از جنگ اقتصادی است، تصمیمی برای مراعات و همراهی با هدف عبور کشور از گردنه سخت تحریم ها ندارند و به هر بهانه ای می کوشند تا دولت و مجلس ناتوان به نظر آیند و موازی کاری توجیه پیدا کند و متعاقب آن نهادهای دیگری ایفاگر نقش های اجرایی و نظارتی شوند.

 رهبر معظم انقلاب همواره جامعه و ارکان حاکمیت را به رعایت قانون و مقررات توصیه می کنند. ایشان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نیز تأکید کردند:دعوا کردن راه اصلاح نیست، هم‌چنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.

هادی غفاری درباره موازی‌کاری مجلس خبرگان به ریاست آیت الله جنتی با مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر دولت گفت: آقای جنتی با ردصلاحیت هایی که مجلس شورای اسلامی را از مجموعه هایی که به جد به آنها امیدوار بودیم، تهی کرد خودش در این شرایط مقصر است.

وی با بیان اینکه من از خودم حرف می زنم و با کسی کاری ندارم، افزود: من همه جانم را برای انقلاب گذاشتم، تا پای دار رفتم و برای اسلام نیز حاضرم همه زندگی ام را بدهم، بیش از 45 سال است که امام جماعت مسجد هستم اما وقتی برای من می نویسند عدم احراز التزام عملی به اسلام یعنی آقای هادی غفاری با 9 متر عمامه، مسلمانی اش احراز نشده است. در این صورت طبیعی است که مجلسی می شود که توانایی کافی برای اداره امور کشور را ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: اگر آقای جنتی حقوقدان باشد می داند در مقام فرد می تواند هر اظهارنظری را انجام دهد اما به عنوان مجلس خبرگان رهبری، مجاز نیست در کار قوای دیگر دخالت کند.

وی افزود: تعریف وظایف هر کدام از قوا و مجلس خبرگان در قانون اساسی مشخص است. مجلس خبرگان رهبری دو ظیفه دارد نخست نظارت می کند که آیا وظایف قانونی رهبری انجام می شود و دوم اینکه آیا شرایط رهبری در رهبر وجود دارد یا خیر؟.

غفاری با بیان اینکه موازی کاری کشور را بی ثبات می کند و در نهایت نیز معلوم نمی شود خطاکار کیست، گفت: موازی کاری برای فرار از مسئولیت اصلی است. مسئولیت اصلی مجلس خبرگان رهبری نظارت بر دولت نیست.

وی با بیان اینکه دخالت در امور قوا کشور را به جایی می برد که هیچ کس نداند چه کاره است ادامه داد: البته این کار مجلس خبرگان موازی کاری با مجلس شورای اسلامی محسوب نمی شود بلکه دخالت در کار قوا است چون زمانی موازی کاری رخ می دهد که چند نهاد می توانند کاری را انجام دهند اما به جای همکاری و هماهنگی، هر کدام راه خود را بروند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabaronline.ir