آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی
محمد حسین آقاسی وکیل فائزه هاشمی در توئیتی نوشت: ‌فائزه هاشمی با شکایت دادستان سابق تهران ونیز اتهام حضور درمیدان ۷ حوض برای شرکت در تظاهرات، چندین کیلومتر دورتر از محل دستگیر و به اتهام اجتماع و تبانی و رد دو اتهام‌ دیگربه حداکثر مجازات آن جرم محکوم شد.

او به اتهام اجتماع و تبانی و رد دو اتهام‌ دیگر به حداکثر مجازات آن جرم محکوم شد


 محمد حسین آقاسی وکیل فائزه هاشمی در توئیتی نوشت: ‌فائزه هاشمی با شکایت دادستان سابق تهران ونیز اتهام حضور درمیدان ۷ حوض برای شرکت در تظاهرات، چندین کیلومتر دورتر از محل دستگیر و به اتهام اجتماع و تبانی و رد دو اتهام‌ دیگربه حداکثر مجازات آن جرم محکوم شد.


وی افزود: دفاع درپرونده را شخصا برعهده داشتم. اطلاع رسانی همکارم برخلاف نظر موکل ‌و قرارمون بود.



گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: entekhab.ir