بازداشت ۶ عضو شورای شهر در یک استان
دادستان شهرستان اسکوی آذربایجان شرقی: بعد از بازداشت ۵ عضو شورای سهند، ششمین عضو شورا هم به‌خاطر تخلفات مالی دستگیر شد و تحقیقات در مورد سایر افراد دخیل در پرونده ادامه دارد

بازداشت ۵ عضو شورای سهند

دادستان شهرستان اسکوی آذربایجان شرقی: بعد از بازداشت ۵ عضو شورای سهند، ششمین عضو شورا هم به‌خاطر تخلفات مالی دستگیر شد و تحقیقات در مورد سایر افراد دخیل در پرونده ادامه دارد.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com