از عجایب تاریخ ماست که عده ای در صف دشمنان قسم خورده امام (ره) یعنی سلطنت طلب ها، منافقین، رسانه های استکباری و سران استکبار بایستند و با همه ارزش ها و اصول امام و ملت مقابله کنند، آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری امام (ره) و خط امام (ره) را نیز داشته باشند.
  محمود احمدي نژاد در سخنان پيش از خطبه نماز جمعه اين هفته که به مناسبت بيست و يکمين سالگرد عروج ملکوتي حضرت امام خميني(ره) درمرقد مطهر ايشان برگزار شد، گفت: برخي خودخواهان که در 30 سال گذشته با سيستم انتخاباتي بر مناصب حکومتي تکيه زدند، همواره خود را برتر از ملت و مالک کشور دانستند و بر اين باورند که اگر راي مردم با آنان باشد، واقعي و محترم است و اگر با کسان ديگري بود، بايد لگدمال شود.

احمدي نژاد با برشمردن ويژگي هاي امام راحل، "احترام به مردم" را يکي از اين ويژگي‌هاي بارز برشمرد و تاکيد کرد: ايشان به مردم و تشخيص مردم احترام مي گذاشت.

وي افزود: امام(ره) همراه مردم حرکت مي کرد و بر نقش مردم و براي نقش مردم در اداره کشور اصالت قائل بود و معتقد بود بر پايه يگانه پرستي و عدالت، مبارزه با ظلم و بي عدالتي و اصلاح امور جز با دست قدرت مردم ميسر نيست.
رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه " امام قدرت ملت را تجلي قدرت خداد مي ديد و ملت ايران را بهترين ملت‌ها و بهتر از مردم صدر اسلامي مي دانست" اظهار داشت: امام بر نقش اصيل مردم در اداره کشور و تصميمات بزرگ باور داشت و نظام اسلامي بدون مردم را فاقد اعتبار و ماندگاري مي‌دانست و رکن اصلي نظام جمهوري اسلامي را در پيروي از ولايت و استقرار نظام ولايي مردم مي دانست.

احمدي نژاد افزود: امام اين حقيقت را در تار و پود نظام اسلامي جاري ساخت و فرمود، ميزان راي ملت است.
رييس جمهوري با بيان اينکه در طي 30 سال جمهوري اسلامي 30 انتخابات عظيم در ايران برگزار شود، تاکيد کرد: همه اين انتخابات با يک روش و سيستم مردمي برگزار شده و مردم مجري، ناظر و شرکت کننده در انتخابات هستند و صاحب انتخابات هم به شمار مي روند.
احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه " مردمي‌ترين انتخابات جهان در ايران برگزار مي شود و مردم سالارانه ترين انتخابات در ايران است‌ " تصريح کرد: سال گذشته حدود 40 ميليون نفر يعني 85 درصد واجدين شرايط در انتخابات 100 درصد آزاد شرکت کردند و رکورد مردمسالاري را در دنيا شکستند و دمکراسي، حزب و ثروت و رسانه را به چالش کشيدند.
رييس جمهوري با بيان اينکه در اين انتخابات حدود 25 ميليون نفر به خادم منتجب راي دادند، همه شرکت کنندگان در اين انتخابات و همه ملت را محترم دانست و در عين حال تاکيد کرد: البته در طول 30 سال برخي خودخواهان بودند که همواره خود را برتر از ملت و مالک کشور دانسته‌اند و بر اين باور بودند که اگر راي مردم با آنان بود، راي واقعي و محترم است و اگر با کسان ديگري بود، احترامي ندارد و بايد لگدمال شود در حالي که خودشان با همين سيستم و روش بارها بر مناصب حکومتي تکيه کرده‌اند.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه امام بزرگوار همواره از آراي مردم و نتايج آن با قدرت صيانت کرد، اظهار داشت: همانگونه نيز رهبري عزيز هوشمندانه از آراي مردم صيانت کردند و در برابر فشار همه قدرت‌هاي فاسد ايستادند و مقاومت کردند.
رييس جمهوري افزود: همه و حتي من به عنوان کوچکترين خادمان ملت موظف هستند که از اساس مردمسالاري ديني و راي مردم صيانت کنند.

** امام هديه خاص خداوند به بشريت در عصر حاضر است

وي امام راحل (ره) را ثمره‌اي از درخت طوبي و جرعه‌اي از کوثر فاطمي در عصر حاضر دانست و تاکيد کرد: بدون ترديد امام راحل(ره) بزرگترين و تاثيرگذارترين شخصيت تاريخ پس از بعثت خاتم و ائمه (ع) و هديه خاص خداوند به بشريت و احياگر انسان در عصر حاکميت ظلمت سنگين ماديت است.

احمدي نژاد با برشمردن برخي ويژگي‌هاي امام راحل، اظهار داشت: برخي ارزش‌هاي متعالي در وجود امام تجلي يافت و بواسطه او در همه عالم بشري جاري شد و امروز بواسطه امام و نهضت او نه تنها ايران بلکه همه جهان در جوش و خروش است.
رييس جمهوري نخستين ويژگي امام را ايمان به خدا، توکل به خدا و کار براي خدا دانست و گفت: همه وجود امام براي خدا و کار براي خدا بود و به ما آموخت اخلاص رمز پيروزي و سعادت است و کاري که براي خدا نباشد شيطاني و ابتر است حتي اگر در همه عالم جلوه‌گري کند.

احمدي نژاد تاکيد کرد: او آموخت کار براي خدا رمز همه پيروزي‌ها، حسن‌ها و همه زيبايي هاست و کار براي خدا و حرکت در صراط مستقيم الهي در ذات خود پيروز است و شکست ندارد و وقتي که شکست نباشد اندوه و واهمه‌اي هم نخواهد بود.
رييس جمهوري ادامه داد: همه رهروان راه خدا منصور هستند؛ هر کس براي خدا کار کند از لشکريان خداست و لشکر خدا قطعا پيروز است.
وي با بيان اينکه امام عزيز به وعده هاي الهي با همه وجود مومن بود و در کلام و عمل خود، آن را در روح و دل ملت ها جاري کرده بود، اظهار داشت: امام به خدا توکل داشت و اين رمز صلابت و اقتدار مثال زدني امام بود.
رييس جمهوري تاکيد کرد: امام منشا قدرت را فقط و فقط خداي بزرگ مي دانست و براي قدرت‌هاي مادي هيچ اصالتي قائل نبود، نه اينکه آنها را قدرت مي دانست و از آنها نمي هراسيد بلکه اصولا آنها را صاحب اثر واقعي نمي دانست و اين قدرت‌هاي ظاهري در نظر او چيزي به حساب نمي آمدند.
احمدي نژاد افزود: اين ديدگاه رمز کلام بلند و نوراني بود که آمريکا را شيطان بزرگ ناميد و در اوج مظلوميت ملت و قدرت آمريکا فرياد زد که "آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند".

رييس جمهوري " حرکت در مسير انبياي الهي " را ويژگي ديگر امام راحل دانست و گفت: او حرکت خود را در متن حرکت انبيا و از جنس آنان مي دانست و غير از آن را خطا و انحراف مي انگاشت و فرمود نهضت ما ادامه نهضت انبياي الهي است؛ او مقصد اين مسير را تزکيه و تعليم کتاب و حکمت و برقراري حکومت عدل جهاني مي دانست.

احمدي نژاد با تاکيد براينکه " رسالت پيامبران جهاني بود و رسالت انقلاب ما هم جهاني است " تاکيد کرد: امام معتقد بود که وراثت زمين از آن صالحان است و به دنبال نجات همه بشريت بود؛ نگاه او جهاني بود و ساخت و پيشرفت و سعادت ايران و نجات بشريت را دو روي يک سکه و لازم و ملزوم يکديگر و از جنس هم مي‌دانست.

وي افزود: امام رهبري حقيقي ملت ايران را متعلق به حضرت صاحب الامر (عج) مي دانست و مي فرمود اين نهضت و کشور صاحب دارد و همه ما تحت ولايت آن عزيز قرار داريم و به همين خاطر همه پيروزي‌ها را به خداوند و امام عصر (عج) نسبت مي داد.
احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه امام راحل " نظام ولايت را حلقه اتصال مردم با آسمان و رهبري حقيقي و يگانه عالم و مشروعيت و ماندگاري و عزت ملت و نظام اسلامي را از اين ناحيه مي دانست " اظهار داشت: امام عزيز انتظار مصلح را اساس حرکت مي دانست و انقلاب اسلامي را تمهيد ظهور امام (عج) مي شمرد.

رييس جمهوري " ترويج روحيه خودباوري " را ديگر ويژگي امام دانست و تاکيد کرد: او آمد و روح توانستن و خودباوري را در سايه توکل به خدا زنده کرد؛ در نقطه مقابل شياطين و مستکبران که به دنبال تحقير ملت‌ها و القاي روحيه ياس و ناتواني هستند، امام قدرت ، عظمت و جايگاه انسان را احيا کرد.

احمدي نژاد با تاکيد براينکه همه پيامبران براي احياي انسانيت انسان و هويت حقيقي انسان مجاهدت کردند، اظهار داشت: ديديد که ملت عزيز ايران در سايه اين خودباوري و ايمان در برابر سهمگين ترين حملات و همجه ها و فتنه‌هاي دشمنان بشريت بخصوص در دوره دفاع مقدس ايستادند و خم به ابرو نياوردند.

وي افزود: امروز هم فرزندان اين ملت با همان نگاه، راه و دلبستگي به ولايت همه قله‌هاي علم و فرهنگ و سياست را يکي پس از ديگري فتح خواهند کرد.
رييس جمهوري تاکيد کرد: امام به همه ما آموخت که ما مي توانيم.
احمدي نژاد " عدالت خواهي و ظلم ستيزي " را ديگر ويژگي امام راحل برشمرد و تاکيد کرد: امام روح حرکت انساني و رمز تعالي و تکامل و عزت را در ايستادگي بر عدالت و مقابله با ظلم و تبعيض مي‌دانست و فرمود تا ظلم هست، مبارزه هم هست و تا مبارزه هست، ما هستيم.
رييس جمهوري گفت: امام استکبار ستيزي را جزو ذات دينداري و ايمان به خدا و حرکت در مسير انبياي الهي مي‌دانست و انديشه، انقلاب و حرکت او جهاني بود. او به خوبي و با هوشمندي با هدايت الهي محور وحدت و ماندگاري نظام سلطه را تشخيص داد و با تمرکز قدرت ملت ها عليه آن راه نجات بشريت را گشود.

وي افزود: امام با تيزبيني و هدايت الهي رژيم صهيونيستي را بزرگترين ابزار سلطه و تحميل بر ملت‌ها دانست و تابستان 58 روز قدس را مبتکرانه تعيين فرمود و تا آخر بر مقابله با آن رژيم جعلي تاکيد کرد.

احمدي نژاد تصريح کرد: او مي دانست فرو ريختن اين رژيم به معناي ريختن ستون فقرات نظام ضد انساني سلطه است و امروز مي بينيم همه جهانيان اين واقعيت را مي بينند و بر امام راحل ما درود مي فرستند.

** اينکه عده‌اي با تکيه بر بيت المال زندگي اشرافي بسازند در مقابل مشي امام (ره) هستند

رييس جمهوري در ادامه سخنان خود در اجتماع باشکوه عزاداران امام خميني (ره) گفت: اينکه عده اي با تکيه بر بيت المال زندگي اشراف اداري و شخصي بسازند در نقطه مقابل مشي امام و از نظر ملت محکوم است.
احمدي نژاد اظهار داشت: امام با زندگي شاهانه برخي از مسوولان و مديران مبارزه کرد و در برابر نشانه هاي بروز اين صفات قاطعانه ايستاد و اينکه عده اي با تکيه بر بيت المال زندگي اشراف اداري و شخصي بسازند در نقطه مقابل مشي امام و از نظر ملت محکوم است.
وي افزود: او با مردم و ساده زندگي کرد همانگونه که رهبري عزيز زندگي مي کنند، او انقلاب و نظام را متعلق به توده هاي مردم مي دانست . او براي کسي امتياز ويژه اي قايل نبود ، همه پيروزيها را به ملت منتسب مي کرد و خود را طلبه اي کوچک مي شمرد.
وي گفت: نظام مادي در سراشيبي سقوط است ، دوره تاريخي اش به پايان رسيده است؛ اين نظام ظالمانه به فضل الهي فروخواهد ريخت و هيچ کس قادر به نجات نظام استکباري نخواهد بود.

احمدي نژاد افزود: نظام استکباري که يک دوره تصور مي کرد به قصد ريشه کني ملت ايران و براندازي ملت ايران و نظام جهوري اسلامي مي تواند طراحي و توطئه کند، امروز در موضع تدافعي و انتقاد قرار گرفته است و درواقع امروز نظام سلطه از سازمان و سيستم ظالمانه ويک سويه خودش که در حال فروريختن است ، دفاع مي کند.

وي گفت: نظام سلطه که بزرگترين مانع تاريخي در برابر تحقق جامعه عدل جهاني است،به پايان راه رسيده است و دست و پا زدنها براي آنها فايده اي نخواهد داشت و حرکت آخر بشريت درحال شکوفايي است.

وي افزود: براي مستکبران يک راه بيشتر باقي نمانده است و آن تسليم در برابر حق و پيوستن به توده هاي ملتها است.
رييس جمهوري بااشاره به اينکه از نگاه امام احدي حق ندارد، خود را مالک مردم و انقلاب بداند، براي راي مردم و براي قانون براي خود امتيازهايي قايل باشد. امام و انقلاب متعلق به ملتند و مسير امام از مسير نوراني ولايت و امامت مي گذرد. احدي حق ندارد خود را ميراث دار انحصاري امام و خط امام بشمارد.

وي افزود: عجيب است، از عجايب تاريخ ماست که عده اي در صف دشمنان قسم خورده انقلاب ، يعني سلطنت طلبها، منافقين، رسانه هاي استکباري و سران استکبار ، بايستند و با همه ارزشها و اصول امام و باملت امام مقابله کنند، آنگاه اعاي پيروي و مالکيت انحصاري امام و خط امام را نيز داشته باشند و عجيب تر آنکه انتظار داشته باشند که مردم اين ادعاي دروغين و اين زياده خواهي انان را بپذيريند.
وي با تاکيد براينکه امام ميزان افراد را وضع فعلي آنان مي‌دانست و براي عناوين و لباس و ديگر زخارف دنيا ارزشي قايل نبود، گفت: ايشان در انتهاي وصيت نامه خودشان سفارش فرمودند به مردم که مردم مراقب باشيد و مردم مراقب باشند ممکن است بعضي افراد با سالوسي از ناحيه من يعني امام تعريف شده باشند و يا تادييه هايي گرفته باشند.
وي با تاکيد براين فرمايش امام که اينها ملاک نيست ، ميزان وضع فعلي افراد است، افزود: در تاريخ اسلام داشته ايم، که افرادي درکنار پيامبر عزيز مجاهدت کردند، اما بعدا در برابر عدالت علي (ع) ايستادندو حتي جنگ راه انداختند. امام با نگرش مادي و بي بند و باري فکري غربي، سکولاريسم و ليبرايسم و خودباختگي به نام مدرنيته مخالف بود و در عين حال از تحجر و واپس گرايي ابراز برائت مي کرد.
احمدي نژاد افزود:ايشان اسلام را ، دين خدا را پاسخگوي کامل به کرامت انسان، حيثيت انسان و همه نيازهاي حقيقي انسان براي ميل به کمال الهي و برقراري حيات طيبه مي دانستند.

وي با اشاره به اينکه از نگاه امام، حفظ نظام از اوجب واجبات است . من عذر مي خواهم برخي حرفها را مي زنم از همه ملت عذر مي خواهم. کساني که حرمت نگاه نمي دارند و هم صدا با دشمنان قسم خورده ، مي خواهند چهره نظام مردمي و پاک جمهوري اسلامي را خراب کنند، هرگز نمي توانند ادعاي پيروي از امام و خط امام را داشته باشند.
وي افزود: کساني که با توهين کنندگان به امام همراهي کردند و يا در برابر انحرافات بزرگ از مسر امام سکوت نکردند، آنها نمي توانند ادعاي پيروي از خط امام داشته باشند. به فضل الهي امام عزيز ما آنچنان بنيان استواري را پايه گذاري کرده است که خود از درون پالاينده است و انحرافات و الودگيها را از درون خود پالايش مي کند. هرکس در هرمقام و هر قدر قدرتمند ، اگر از خط امام و نظام فاصله بگيرد بي درنگ توسط دست پرقدرت ملت عزيز از صحنه طرد خواهد شد.

** هرکس مقابل اين انقلاب بايستد هلاک مي شود

وي افزود: به گفته مرحوم طالقاني، هرکس در برابر اين انقلاب بايستد، هلاک خواهد شد.اين يک انقلاب الهي است، ملت ايران ، انقلاب را و نظام عظيم اسلامي را مفت بدست نياورده است که با بازي عده اي بازيگران بين المللي آن را به حراج بگذارد. اين انقلاب زنده است، ملت زنده است، امام وراه امام زنده است وبه فضل الهي تا برقراري حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) ادامه خواهد يافت.

وي خطاب به عزاداران خميني کبير افزود: عزيزان مي خواهم يک نگاهي به آثار جهاني حرکت امام داشته باشيم. ما چه بوديم ، امروز چه شديم. دشمنان ما چه بودند. امروز چه شدند. اون روز کجا بوديم و امروز کجا هستيم، دشمنان کجا بودند و امروز کجا هستند. ذهنتون را ببريد به اوايل انقلاب و قبل از انقلاب.

وي افزود: يک روز آمدند امام را در اوج مظلوميت ، به جرم دفاع از حيثيت ملت ايران و حقوق اساسي ملت ايران ، به جرم دادن بيدارباش به ملت و ملتها در اوج مظلوميت دستگير کردند، تبعيد کردند، ياران او را سرکوب کردند.

احمدي نژاد افزود: در اوايل انقلاب شاهد بوديم که حتي فرياد مظلوميت ملت ما به خصوص در دوران دفاع مقدس که همه قدرتهاي شيطاني متجاوزانه عليه ما بودند و ما مظلومانه از خود دفاع مي کرديم، در آن دوران حتي فرياد مظلوميت ملت ما درجهان مادي و تحت سيطره شياطين هيچ انعکاس و پژواکي نداشت. اما امروز چه شده است؟ ، عزيزان من مي بينيم، آشکارا روشن شده است .

رييس جمهوري افزود: امروز نام امام، ياد امام، راه و سيره امام فروزنده تراز هميشه در جهان مي درخشد، و زمزمه شب و روز همه آزادگان عالم است. خورشيد وجود امام و نظام برآمده از حرکت امام درخشانتر و از افق بالاتر طلوع کرده است و جهان را نورافشاني مي کند. امروز فرياد امام و آرمانهاي از هنجره پاک ميليونها و ميلياردها انسان آزاده در جهان طنين افکنده است. به فضل الهي آرزوهاي بزرگ امام درحال تحقق است. برخي انقلاب اسلامي را مقدمه حرکت آخرين مي دانستند،اما مي بينيم که انقلاب اسلامي در متن حرکت آخر است و حرکت آخر به فضل الهي آغاز شده است و به زودي به پيروزي نهايي خواهد رسيد.

** وجود رژيم صهيونيستي توهين به کرامت ملت ها است

احمدي نژاد در ادامه به ماجراي کشتي صلح و آزادي اشاره کرد و گفت: وجود رژيم صهيونيستي توهين به کرامت همه ملت ها است.
رييس جمهور افزود: رژيم صهيونيستي سه سال است که يک ملت را در محاصره نگه داشته و با بمب و موشک از آنها پذيرايي مي کند و در مقابل مستکبران به جنايت کاران نشان صلح مي دهند و ملت مظلوم در محاصره را تروريسم مي دانند.
احمدي نژاد با بيان اين که همه بشريت در مقابل جنايت صهيونيستها به طغيان در آمده است، افزود: عده اي جان بر کف براي رساندن مواد غذايي و دارويي و براي شکستن حصر اهريمني شيطان صفتان تاريخ حرکت کردند و اگر چه به ظاهر صهيونيست ها کاروان آزادي را متوقف کردند، ولي همه بدانند به لطف خدا به زودي زود هزاران کاروان صلح و آزادي از نقاط مختلف جهان توسط آزادگان حرکت خواهد کرد و با برچيدن بساط صهيونيست ها آزادي و عدالت را به همه بشريت هديه خواهند کرد.
احمدي نژاد جنايت اخير صهيونيست ها را نشانه ضعف رژيم صهيونيستي دانست و گفت: من اطلاع مي دهم که آنها براي جبران شکست گذشته و براي بازسازي اقتدار نظامي و هيبت پوشالي آدم کشي خود به دنبال طراحي حمله مجدد به غزه هستند.
رييس جمهور با بيان اين که رژيم صهيونيستي به منفورترين رژيم نزد ملت ها تبديل شده است، افزود: حمله به کاروان آزادي به يک معيار سنجش صداقت دولت تبديل شده است که برخي ملت ها به خوبي موضع گرفته اند ولي دولت آمريکا تحت سيطره صهيونيست ها به نفع آنها موضع گيري کرد.

احمدي نژاد خطاب به دولت آمريکا گفت: دولت آمريکا توبه کند و بداند حمايت از رژيم صهيونيستي دولت آقاي اوباما و همچنين دولت آمريکا را به پايان راه خواهد رساند.

رييس جمهوري همچنين خطاب به سران رژيم صهيونيستي گفت: هر اقدام جديد تجاوز کارانه به معناي مرگ اين رژيم خواهد بود.
احمدي نژاد با بيان اين که حاميان و کساني که رژيم صهيونيستي را برپا کرده اند، همانطور بساط اين رژيم را جمع کنند، افزود: اگر اين کار انجام نشود، دست قدرت ملت ها اين رژيم را برخواهد چيد و همه حاميان را به عنوان جنايتکاران جنگي به محاکمه خواهد کشيد.

رييس جمهوري با بيان اين که امروز به لطف حرکت امام راحل و هوشمندي مقام معظم رهبري همه ملت ها بيدار شده اند، افزود: نظام استکبار در سراشيبي سقوط و تلاش براي کمک آن راه به جايي نخواهد برد.

** ملت با قاطعيت از ارزش‌ها و اصول امام صيانت خواهد کرد

احمدي نژاد در جوار مرقد مطهر حضرت امام راحل خطاب به آن حضرت گفت: ما با تو پيمان مي بنديم که عشق و علاقه به شما را نسل به نسل و سينه به سينه چون امانتي الهي حفظ و به نسل هاي بعدي بسپاريم.

احمدي نژاد افزود: نسل هاي بعدي هوشمندتر و عاشق تر در وسط صحنه انقلاب ايستاده اند و از همه ارزشها و اصول امام با قاطعيت صيانت خواهند کرد.

رييس جمهوري افزود: اي امام، دنيا پرستان با آرزوي واهي در برابر دين و آرمانها و حقوق ملت ها ايستاده اند و ما به فرمان تو با تمام وجود در برابر دنياي مادي آنها ايستاده ايم و حسرت يک گام پيشروي عليه جبهه حق را بر دل آنها خواهيم گذاشت.

احمدي نژاد گفت: اي امام از ميراث گرانقدر شما و از جمهوري اسلامي و عشق و دلدادگي به خط نوراني امام و ولايت که حلقه وصل به آسمان و نقطه تمرکز کينه و نفرت همه شياطين است، با همه وجود صيانت خواهيم کرد.

رييس جمهوري، امام راحل را روح خدا در کالبد زمان خواند و افزود: ما با همه وجود در خدمت بندگان خدا و ملت بزرگ ايستاده ايم و راه و رسم خدمتگزاري ملت را با هيج چيز عوض نخواهيم کرد و خدمت به مردم را افتخار مي دانيم و يک موي کوخ نشينان را با هزاران کاخ کاخ نشينان معاوضه نخواهيم کرد.
احمدي نژاد خطاب به مستکبران و اشرافيت برآمده از بيت المال گفت: هر چه مي خواهند بگويند، ما در برابر آنها ايستاد ه ايم و نه تنها هيمنه دروغين آنها را به رسميت نخواهيم شناخت بلکه از دست اندازي آنها جلوگيري خواهيم کرد و با عنايت الهي و ياري رهبري و ملت، حقوق مردم را حتي اگر در لايه هاي قانوني و لفافه هاي قطعنامه پيچيده باشد، بيرون خواهيم کشيد.
رييس جمهوري با خطاب قرار دادن امام راحل گفت: اي امام از تو آموخته ايم که تخطئه خودخواهان و دنيا پرستان نعمت الهي است و ما از شماتت هاي مستکبران و شبکه رسانه اي مستکبران نمي هراسيم و آنجا که به شخصيت ما هجمه کنند هر چند ناجوانمردانه باشد را تحمل مي کنيم، ولي تجاوز به حريم و حرمت خط و آرمان تو و انحراف از آن را هرگز تحمل نمي کنيم و با تمام وجود در برابر آن خواهيم ايستاد.

احمدي نژاد گفت: اي امام فرمودي که آرام به آسمان پر کشيدي و من اطمينان مي دهم که که ملت ايران با برافراشتن پرچم تو که همان پرچم الله اکبر و بانگ نداي يا مهدي (عج) است را بر قلل رفيع جهان برافراشته خواهند کرد و در حقانيت راه تو ذره اي ترديد به خود راه نخواهند داد.

رييس جمهوري با بيان اين که امام راحل، ملت ايران و ملت هاي آزاده زنده هستند تا زماني که انتظار و عشق به امام عصر (عج) زنده است، خطاب به مردم گفت: به فضل الهي آينده روشن در انتظار شما و ذلت و خواري در انتظار دشمنان بشريت است.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تقارن ميلاد حضرت زهرا (س) و امام خميني(ره) و ارتحال حضرت امام، اين دو ولادت بزرگ را به ملت ايران و همه بشريت تبريک و ارتحال امام عزيز را به همگان تسليت گفت.
رييس جمهوري با برشمردن ويژگي‌‌هاي حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: ايشان مادر همه خوبي ها و مادر رحمه للعالمين است؛ او پشتيبان پيامبر عظيم الشان و همه امامان است؛ او حجت خدا بر امامان است و اسوه و پيشگام است و سلسله نور و رحمت الهي از پدران امت از رسول خدا (ص) و امام علي (ع) و حلقه وصل آنان تا قيامت و براي هميشه جهان را روشن خواهد کرد.

احمدي نژاد افزود: شاخ و برگ شجره طوبي که با کوثر آبياري مي‌شود، همه قلوب و انديشه هاي پاک را تسخير و مصفا مي کند؛ هرچه از خير و نيکي و عشق و محبت و عاطفه و انسانيت در عالم وجود دارد همه به واسطه وجود نوراني حضرت زهراي اطهر (س) است.
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com./news
منبع:asriran.com