«احمد الطیب»، شیخ الازهر از سخنان رئیس دفتر مجمع مسیحیان جهان به شدت برآشفت و گفت: ....
 
 
 
«احمد الطیب»، شیخ الازهر از سخنان رئیس دفتر مجمع مسیحیان جهان به شدت برآشفت و گفت: ماموریت ادیان حفظ ارزش هاست نه توهین به آنها.

به گزارش «تابناک»، رئیس دفتر مجمع مسیحیان جهان اخیرا در سخنانی پیشنهاد داده که برخی از آیات قران از این کتاب آسمانی حذف شود!

«الجزیره» در اینباره نوشت: وی براین باور است که،"چندین آیه به آیات قرآن پس از رحلت حضرت محمد (ص) در زمان خلیفه سوم «عثمان بن عفان» اضافه شده که باید از متن قرآن حذف شود زیرا مفاهیم اساسی قرآن را مخدوش کرده و مانع از فهم حقیقی آیات قرآن می شود.

«بیشوی»، کشیشی که این سخنان را بر زبان رانده افزوده است: این آیات موجب درگیری عقیدتی مسلمانان و مسیحیان می شود و بهتر است از متن قرآن حذف شود!

در همین حال، «سالم عبدالجلیل»، مشاور وزیر امور دینی مصر نیز گفت: اعتقادات مسلمانان " خط قرمز " آنهاست و هیچکس حق تجری علیه این خطوط قرمز را ندارد و غیر مسلمانان حق اظهارنظر درباره قرآن را ندارند.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:tabnak.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X