سخنان سفیر فرانسه با موجی از واكنش ها همراه بود تا حدی كه وزارت خارجه فرانسه نیز روز جمعه مجبور شد با تكذیب سخنان سفیر خود در بیروت آن را تحریف شده بخواند.
  
به گزارش ایرنا، اظهارات 'دونی بییتون' سفیر فرانسه در بیروت در خصوص صدور كیفرخواست دادگاه بین المللی ترور 'رفیق حریری' و عادی جلوه دادن اتهام به افرادی از حزب الله همچنان موضع گیری های مختلف رجال سیاسی لبنان را در پی دارد و جنجال تازه ای را در لبنان ایجاد كرده است.

سفیر فرانسه در بیروت پنجشنبه گذشته گفت: 'پاریس مایل است كه پیامی برای حزب الله در مورد بحران كنونی ناشی از كیفر خواست دادگاه حریری ارسال كند تا به این حزب اطمینان دهد كه صدور كیفرخواست دادگاه بین المللی در مورد اتهام علیه افرادی از حزب الله كه در ترور حریری نقش داشتند، پایان جهان نیست و با توجه به جایگاه حزب الله در لبنان، رفتار فرانسه نسبت به حزب الله تغییر نخواهد كرد.'

وی افزوده بود: 'احتمال دارد با برقراری تماس هایی میان ریاض و پاریس صدور كیفرخواست دادگاه حریری به پایان سال جاری میلادی موكول شده باشد و اگر این كیفرخواست افرادی از حزب الله را هم متهم كند، دنیا به آخر نخواهد رسید و فرانسه ارتباط خود را با حزب الله ادامه خواهد داد.'

سخنان سفیر فرانسه با موجی از واكنش ها همراه بود تا حدی كه وزارت خارجه فرانسه نیز روز جمعه مجبور شد با تكذیب سخنان سفیر خود در بیروت آن را تحریف شده بخواند.

رسانه های جریان 8 مارس در این رابطه به نقل از منابع مخالف دولت لبنان نوشت: اظهارات اخیر سفیر فرانسه درلبنان نشان می دهد كه همه چیز برای متهم كردن حزب الله به ترور حریری آماده و كیفرخواست سیاسی و بدون اعتنا به انجام تحقیقات در مورد نقش اسراییل در ترور حریری است.

'
نبیه بری' رییس مجلس لبنان اولین شخصیت رسمی بود كه در این خصوص واكنش نشان داد و گفت: حزب الله به این سخنان سفیر فرانسه اطمینانی ندارد، بلكه این سخنان نگرانی های ما و حزب الله در خصوص كیفرخواست دادگاه ترور حریری در لبنان را افزایش می دهد.

حزب 'لقاء احزاب و قوا و الشخصیات الوطنیه اللبنانیه' در این خصوص بیانیه ای صادر كرد كه در آن آمده است: تأخیر در صدور كیفرخواست دادگاه حریری تا قبل از پایان سال جاری میلادی نتیجه تماس های سیاسی پاریس با ریاض بوده است.

همچنین این حزب در این بیانیه با تأیید نظر گروه مخالف نسبت به دادگاه بین المللی حریری در لبنان افزود: این دادگاه همیشه تحت تأثیر موضع گیری های سیاسی است در نتیجه سیاسی بوده و هرگز به حقیقت دست نخواهد یافت.

'
علی حسن خلیل' نماینده مجلس لبنان از حزب امل نیز گفت: سخنان بییتون نه تنها اطمینان بخش نیست، بلكه باعث افزایش نگرانی ها نسبت به سیاسی بودن كیفرخواست داگاه ترور 'رفیق حریری' می شود و تأثیر منفی آن بر امور داخلی لبنان كاملا روشن است.

'
شیخ احمد القطان' رییس جمعیت 'قولنا و عمل' نیز در خصوص سخنان سفیر فرانسه در بیروت گفت: سخنان وی حاكی از این است كه دادگاه ویژه بین المللی ترور حریری سیاسی است و كسانی می خواهند از طریق این دادگاه به مقاومت ضربه بزنند.

وی افزود: آنچه را كه نشان از سیاسی بودن این دادگاه دارد، اتهام نادرست این دادگاه به سوریه و چهار افسر لبنانی است كه در حال حاضر قصد دارد مقاومت را متهم كنند و ما زمان دقیق عذرخواهی این افراد را نمی دانیم؛ شاید هم بعد از ویران كردن لبنان از ما عذرخواهی كنند.

روزنامه الدیار هم نوشت: مخالفان دولت بر این باورند كه سخنان سفیر فرانسه در بیروت در مورد كیفرخواست دادگاه حریری نگران كننده است و صدور كیفرخواست دادگاه حریری در مورد متهم كردن افرادی از حزب الله به ترور حریری بر تعامل فرانسه با حزب الله تاثیر خواهد داشت. الدیار به نقل از منابع مخالف دولت لبنان نوشت: صدور كیفر خواست دادگاه بین المللی حریری موجب وخامت اوضاع لبنان خواهد شد.

 

 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir
 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X