خبرگزاري فارس:بانك جهاني در تازه ترين گزارش از متوسط نرخ رشد 7/5 درصد اقتصاد ايران طي شش سال، اميد به زندگي بالاي 70 سال، مبادلات تجاري 126 ميليارد دلاري، بدهي خارجي 21 ميليارد دلاري و نرخ رشد جمعيت 4/1 درصد خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك جهاني روز گذشته همزمان با برگزاري اجلاس مشترك با صندوق بين المللي پول در واشنگتن در گزارشي موسوم به «گزارش توسعه جهاني» به ارائه شاخص‌هاي كلان توسعه‌اي براي كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران پرداخته است.

*نرخ رشد جمعيت ايران، 4/1 درصد

اين گزارش جمعيت ايران در سال 2006 را 69 ميليون نفر و متوسط رشد جمعيت در طي سال‌هاي 2000 تا 2006 را 4/1 درصد برآورد كرده است. پراكندگي جمعيت در سال 2006 نيز 42 نفر در هر يك كيلو متر مربع عنوان شده است.

*درآمد سرانه هر ايراني، 3 هزار دلار

درآمد ناخالص ملي ايران در سال 2006 بالغ بر 207 ميليارد دلار و درآمد ناخالص ملي سرانه بالغ بر سه هزار دلار محاسبه شده است.
متوسط رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2005 و 2006 بالغ بر 4/4 درصد برآورد شده است.

*اميد به زندگي مردان 70 و زنان 73 سال

اميد به زندگي در مردان 70 سال و در زنان 73 سال، نرخ باسوادي در بين افراد بالاي 15 سال به 82 درصد و سرانه توليد گازهاي گلخانه‌اي 7/5 تن در سال اعلام شده است.
افرادي كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند كمتر از دو درصد جمعيت ايران و افرادي كه با درآمد كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند معادل 3/7 درصد كل جمعيت ذكر شده است.
مصرف فقير‌ترين اقشار جامعه ايران نسبت به كل مصرف در ايران معادل 1/5 درصد برآورد شده است.

*نرخ مرگ ومير كودكان ايراني 36 در هزار نفر است

بر اساس اين گزارش 96 درصد از دانش آموزان دوره ابتدايي موفق به تكميل تحصيلات خود در اين دوره مي‌شوند. اين رقم براي سال 1990، 91 درصد بوده است.نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال نيز از 72 نفر در هر هزار نفر در سال 1990 به 36 نفر رسيده است.
در ادامه اين گزارش شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

*متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران، 7/5 درصد

توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به 889/222 ميليارد دلار و متوسط رشد اقتصادي طي سالهاي 2000 تا 2006 بالغ بر 7/5 درصد عنوان شده است.
ميزان ارزش افزوده بخش كشاورزي در ازاي هر كارگر 2330 دلار ذكر شده است.
سهم بخش كشاورزي در توليد ارزش افزوده 10 درصد توليد ناخالص داخلي، سهم صنعت 45 درصد و سهم بخش خدمات 45 درصد بوده است.
هزينه خانوارها معادل 46 درصد توليد ناخالص داخلي، هزينه‌هاي دولت معادل 12 درصد توليد ناخالص داخلي، تشكيل سرمايه ناخالص 33 درصد توليد ناخالص داخلي و تعادل خارجي كالاها و خدمات 9 درصد توليد ناخالص داخلي عنوان شده است.

*مبادلات تجاري ايران، 126 ميليارد دلار

حجم كل مبادلات تجاري ايران نيز 3/126 ميليارد دلار عنوان شده است كه از اين رقم 2/75 ميليارد دلار مربوط به صادرات و 1/51 ميليارد دلار مربوط به واردات بوده است.
سهم صادرات صنعتي ايران در كل صادرات ايران 9 درصد، سهم صادرات تكنولوژي‌هاي پيشرفته به كل صادرات صنعتي سه درصد، سرانه كمك دولت به توسعه دو دلار، ديون خارجي ايران 26/21 ميليارد دلار، ميزان اعتبارات اعطايي از سوي نظام بانكي معادل 46 درصد توليد ناخالص داخلي و ميزان مهاجرت به خارج 1250 هزار نفر ذكر شده است.