میت بیار، پراید ببر!
یک کاربر فضای مجازی در توئیتر درباره اتفاقات سال ۸۸

میت بیار، پراید ببر!

9 dey.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mashreghnews.ir