پیش‌ بینی هولناک درباره کشاورزی در ایران
رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی در اظهارنظری بحث برانگیز پیش بینی کرد که کشاورزی در ایران تعطیل خواهد شد

رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی پیش بینی کرد که کشاورزی در ایران تعطیل خواهد شد

پیش‌بینی هولناک درباره کشاورزی در ایران

احد وظیفه گفت:

* زمانی که ذخیره آب از ۱۵۰۰ مترمکعب در سال برای هر نفر کمتر شود، می‌گویند دچار تنش آبی شده‌ایم، وضعیتی که ما هم به آن دچاریم و اگر رعایت نکنیم، تنش‌های آبی تبدیل به بحران می‌شود. قضایایی که در اصفهان و خوزستان پیش آمد، نشان‌دهنده همین موضوع است.

* کشاورزی بالاترین مصرف آب را در ایران دارد. بیش از ۸۸ درصد آب تجدیدپذیر کشور برای شرب و صنعت و کشاورزی مصرف می‌کنند در حالی‌که در دنیا می‌گویند ۴۰ تا ۴۵ درصد نباید بیشتر مصرف شود. همین امر باعث تخریب سرزمین می‌شود.

* کشاورزی اگر با همین وضعیت ادامه یابد، مجبور به تعطیلی خواهد شد. به هرحال وقتی که آبی نیست، میزان برداشت محصول کم می‌شود. بارندگی نباشد، دیم از بین می‌رود. اگر به همین روند پیش برویم، شاید به یکی دو دهه نرسد که کشاورزی را در برخی مناطق تعطیل کنیم.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: همشهری