آزمایش موفقیت‌ آمیز واکسن ضدکرونای چینی
اولین واکسن ایمن ضدکرونای چین آزمایشات انسانی خود را با موفقیت تکمیل کرد

موفقیت اولین واکسن ضدکرونای چینی

اولین واکسن ایمن ضدکرونای چین آزمایشات انسانی خود را با موفقیت تکمیل کرد.

واکسن روی ۱۰۸ تن آزمایش شد و هیچ کدام عوارض منفی از خود بروز ندادند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: بولتون نیوز