علم و تکنولوژی

خداحافظی سامسونگ و ال‌جی از بازار ایران
سامسونگ گلکسی ای ۴۰معرفی شد
در سال ۹۷ بر جهان فناوری چه گذشت؟
فیسبوک و اینستاگرام از دسترس خارج شدند