دوران مقدس سربازی همچون دوران خوابگاهی دانشجویان، به عنوان یکی از خاطره انگیزترین لحظات زندگی هر مرد جواني می تواند باشد؛اما ممکن است کساني هم باشند که به هر دليل به دنبال معافيت سربازي هستند.

 دوران مقدس سربازی همچون دوران خوابگاهی دانشجویان، به عنوان یکی از خاطره انگیزترین لحظات زندگی هر فردی می تواند باشد؛اما ممکن است کساني هم باشند که به هر دليل به دنبال معافيت سربازي هستند.

سایت خبرنامه دانشجویان ایران این موضوع را بهانه قرار داده است که قوانین و مقرارت معافیت، که معافیت پزشکی، معافیت کفالت، معافیت تحصیلی و معافیت های خاص از مهمترین آنان است را به صورت پرسش و پاسخ  مورد بررسی قرار دهد.

* معافیت به خدمت

1- مشمول به چه کسی گفته می‌شود؟

     جواب: مشمول کسی است که  در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار داشته باشد. برابر قانون، افراد از 18 سالگی تمام تا 50 سالگی تمام در شمول قانون وظیفه عمومی قرار دارند.     

          

2- با توجه به تغییراتی که در قانون وظیفه عمومی صورت گرفته، سن مشمولیت در حال حاضر چه سنی است؟     

       جواب: برابر ماده (2) قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.     

 

3- مدت خدمت سربازی در حال حاضر چند ماه می‌باشد؟

        جواب: با توجه به مقررات موجود که از ابتدای سال 1391 به مرحله اجرا درآمده، مدت خدمت دوره ضرورت به شرح زیر می‌باشد:     

الف: خدمت کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیر نظامی (امریه): 24 ماه.

ب: خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و یگان‌های حفاظت در مناطق عادی: 21 ماه.

پ: خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، مناطق عملیاتی مناطق محروم و بد‌آب‌و هوا: 19 ماه

ت: خدمت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر: 18 ماه     

            

4- اگر فردی وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص نکرده باشد چه محرومیت‌هایی شامل حال او می‌شود؟

  جواب: برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دالّ بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان می‌باشد:     

الف: شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.

ب: دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.

پ: کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.

ت: تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

ث: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.

ج: دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.

چ: - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.       

            

5- چه مدارکی نشان‌دهنده رسیدگی به وضع مشمولیت افراد می‌باشد؟

   جواب:مدارک زیر نشان‌دهنده رسیدگی به وضع مشمولیت افراد بوده و دارندگان آن می‌توانند حسب مورد از خدمات موضوع ماده 10 قانون وظیفه عمومی بهره‌مند شوند:     

الف: کارت پایان خدمت دوره ضرورت.

ب: کارت معافیت دایم.

پ: برگ معافیت موقت در مدت اعتبار آن.

ت: برگ آماده به‌خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

ث: گواهی اشتغال به تحصیل (معافیت تحصیلی) در مدت اعتبار آن.

ج: گواهی اشتغال به خدمت برای کارکنان وظیفه.

چ: گواهی اشتغال به خدمت برای کارکنان نیروهای مسلح و افراد متعهد خدمت در دستگاه‌های غیرنظامی.

ح:گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی.     

            

6- افرادی که به صورت کارمندی و یا پیمانی به استخدام نیروهای مسلح درمی‌آیند در صورتی که قبل از اتمام تعهد از خدمت استعفاء دهند یا برکنار شوند، از نظر خدمت سربازی چگونه با آنان رفتار می‌شود؟

  جواب: این دسته از افراد در صورتی که در شمول معافیت‌های قانونی قرار نداشته باشند، به نسبت چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر می‌شود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام می‌دهند.     

                  

7- آیا مشمولانی که برای آنان تاریخ اعزام تعیین شده، می‌توانند تاریخ اعزام خود را تغییر دهند مثلاً تمدید نمایند؟

   جواب: بله. مشمولینی که جهت اعزام به خدمت معاذیر دارند و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حسب مورد به شرح زیر به تعویق می‌افتد:     

الف:مشمولانی که به علت بیماری و یا صدمات جسمانی وارده ناشی از حوادث و سوانح (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی)، قادر به اعزام به خدمت در موعد مقرر نمی‌باشند و بیماری و مصدومیت آنان مورد تأیید پزشک معتمد سازمان وظیفه عمومی می‌باشد،‌ موعد اعزام آنان با پیشنهاد پزشک مربوط، حداکثر تا 2 ماه به تعویق می‌افتد.    

ب: در صورت فوت همسر و فرزند حداکثر 6 ماه، پدر و مادر حداکثر 3 ماه، ‌برادر و خواهر حداکثر 2 ماه و پدر و مادر همسر حداکثر یک ماه از زمان فوت، اعزام مشمول به تعویق می‌افتد.     

پ: مشمولانی که به علت بروز بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا وقوع حوادث مانند سقوط هواپیما، آتش‌سوزی و... (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی)، ‌خود یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند) به طور جدی آسیب دیده باشند یا منزل مسکونی آنان بالای 50 درصد خسارت دیده باشد با ارایه مدارک و مستندات معتبر، موعد اعزام آنان حسب مورد و به تناسب میزان آسیب وارده از زمان آسیب‌دیدگی، از یک تا شش ماه به تعویق می‌افتد.    

ت: پذیرفته‌شدگان قطعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (داخل و خارج از کشور) که زمان ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداکثر تا شش ماه به تعویق می‌افتد.     

ث: دارندگان برگ اعزام تاریخ‌‌های مرداد، شهریور و دی ماه هر سال که منتظر اعلام نتیجه آزمون‌ مراکز سنجش آموزش عالی هستند، موعد اعزام آنان حسب مورد حداکثر تا دو ماه به تعویق می‌افتد.     

ج: ورزشکاران تیم‌های ملی با درخواست فدارسیون مربوط جهت اعزام به مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی، موعد اعزام آنان بنا به تشخیص رئیس سازمان وظیفه عمومی حداکثر تا چهار ماه به تعویق می‌افتد.     

چ: مشمولانی که در حال طی مراحل نهایی گزینش و استخدام در نیروهای مسلح می‌باشند، در صورت تأیید موضوع از سوی سازمان مربوط، اعزام آنان حداکثر تا 4 ماه به تعویق می‌افتد.     

ح: مشمولان متأهلی که دارای شرایط خاص (تولد فرزند، بیماری شدید همسر و فرزند و...) می‌باشند، موعد اعزام آنان حداکثر تا 2 ماه به تعویق می‌افتد.     

خ: مشمولانی که قصد تشرف به حج تمتّع را دارند موعد اعزام آنان حداکثر تا 2 ماه به تعویق می‌افتد.     

 

8- در قانون وظیفه عمومی، چه تنبیهاتی برای مشمولان غایب در نظر گرفته شده است؟

  جواب: برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان غایبی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد، به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت آنان از سه ماه تا یک سال باشد، به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می‌گردند و مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال تجاوز نماید علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.     

 

9- بخشودگی اضافه خدمت شامل چه کسانی می‌شود؟

  جواب: مشمولان غایب چنانچه حداکثر تا تاریخ 3/3/91 خود را معرفی نمایند در شمول بخشودگی اضافه خدمت قرار می‌گیرند.     

      

10- آیا مشمولان به طور موقت می‌توانند اشتغال به کار داشته باشند؟

جواب: بله. اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت مانند معافیت موقت کفالت یا معافیت تحصیلی و همچنین دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع می‌باشد.

           

11- مصادیق غیبت کدامند؟ به عبارتی در چه صورتی افراد وارد غیبت می‌شوند؟

       جواب: مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند غایب شناخته می‌شوند. موارد غیبت به شرح زیر می‌باشد:     

الف: افرادی که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، ظرف مدت شش ماه خود را معرفی نکنند (این بند شامل افرادی می‌شود که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا دیپلم گرفته باشند و در مهلت 6ماهه معرفی، وارد دانشگاه نشده باشند).    

ب: دانش‌آموزان و دانشجویان مشمولی که پس از ترک تحصیل، انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل، ظرف مدت یک سال خود را معرفی نکرده باشند.     

پ:مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه خود را برای تجدید رسیدگی معرفی نکنند.     

ت: کارکنان نیروهای مسلح و متعهدین خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی که پس از استعفاء یا برکناری، ظرف مدت 6 ماه خود را معرفی نکنند.     

ث: دانش‌آموزان و دانشجویان مشمول که مدت تحصیل آنان بیش از سقف مجاز به طول انجامیده باشد.     

ج:مشمولانی که برای آنان برگ آماده به خدمت صادر شده ولی در موعد اعزام حاضر نشوند.     

            

12- برای تمدید تاریخ اعزام باید چگونه اقدام نمایم؟     

        جواب: شما باید برای ثبت درخواست تمدید تاریخ اعزام، به یکی از دفاتر پلیس + 10 در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنید. درخواست شما توسط وظیفه عمومی بررسی می‌شود چنانچه دارای معاذیر موجه برای تعویق اعزام باشید، ‌اعزام شما به تعویق خواهد افتاد. در هر حال پس از گذشت 48 ساعت برای اطلا‌ع از نتیجه درخواست خود مجدداً به دفتر پلیس‌+ 10 مراجعه نمایید.     

            

13- افرادی که متقاضی خدمت در سازمانها در قالب امریه سربازی هستند باید از چه طریقی اقدام نمایند؟     

       جواب: این افراد باید در مهلت معرفی یک ساله که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در اختیار دارند ‌درخواست خود را به سازمان مربوط ارایه دهند و در صورت موافقت آن سازمان، حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت یک ساله معرفی و متناسب با تاریخ پذیرش امریه،‌ درخواست اعزام خود را از طریق دفتر پلیس + 10 ثبت نمایند.     

       

* معافیت پزشکی

  14- اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می‌نمایند چیست؟     

       جواب: مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط.     

            

  15- مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟     

      جواب: در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض نماید.     

            

  16-  آیا مشمولین در حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی نمایند؟     

       جواب: مشمولین تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار گردند.     

                  

  17- مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌نماید آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟     

      جواب: خیر- فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود.     

            

  18- اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟     

       جواب: اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد.     

            

  19- در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟     

       جواب: چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رای شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌گردد.     

                

  20- آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟     

       جواب: خیر- زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست.     

                  

  21- سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌گردد و برای وی 2 ماه استراحت پزشکی تجویز می‌گردد. آیا این مدت 2 ماه جزء خدمت وی محسوب می‌گردد؟     

       جواب: خیر- فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود.     

                         

  22- قد مشمولی کمتر از 150 سانتی‌متر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟     

       جواب: بله- چنانچه قد مشمول کمتر از 150 سانتی‌متر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد.     

 

  23- مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی مینسک می‌باشد وضعیت وی چگونه خواهد بود؟     

       جواب: پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و مینسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.     

                  

  24- مشمولی مبتلا به صافی کف پا می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟     

       جواب: در صورتی که صافی کف پا در حد ( Rigid ) (سخت) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد.     

           

  25- مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشد با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟     

       جواب: چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از ده دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم می‌باشد.     

      

  26- مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی می‌باشد در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت نماید؟    

      جواب: در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را نماید که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.     

       

  27- مشمولی دچار اضافه وزن می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟     

       جواب: چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.         

 

  28- مشمولی تقاضای معافیت  کفالت را می‌نماید. درمعاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟     

      جواب: تقاضای کفالت وی بررسی و در  صورت عدم صدور  رای معافیت کفالت وضعیت وی از نظر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرد.

 

* معافیت کفالت

29- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

       جواب: الف) رسیدن به سن 18 سال تمام   ب) نداشتن غیبت    ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای 18 سال     

30- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟    

       جواب: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده و یا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به 18سالگی تمام ظرف شش ماه می بایست  خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند.     

 

31- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

       جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است.     

         

  32- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟    

    جواب: خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.    

            

  33- سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟    

       جواب: 65 سال تمام     

            

  34- نحوه محاسبه سن 65 سالگی چگونه است؟     

        جواب: تاریخ تولد + عدد 65  = سن 65 سالگی پدر     

       مثال: برای پدر متولد 15/12/1326                91/12/15=1326+65     

            

35-  آیا پدر 65 ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟    

       جواب: معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای 18 سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.     

                   

  36-  اگر پدر 65 ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟     

       جواب: بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.     

            

  37-   شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟     

       جواب: الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

  ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال برای مادر باشد.

    

  38- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟     

      جواب: از نوع معافیت موقت تا 30 ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.     

            

  39-  در چه صورت معافیت موقت 30 ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟     

       جواب: در صورتی که در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.    

            

  40- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیر ثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟     

       جواب: اصل طلاق نامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.     

                        

  41-  شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟     

       جواب: الف) پدر فوت کرده باشد       ب) مشمول تنها برادر بالای 18 سال او باشد      ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.     

            

  42- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟     

       جواب: خیر.     

            

43-  در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟     

       جواب: خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.     

                                                           

44- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد آیا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟     

       جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.     

            

45- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟     

       جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.     

            

  46- شروط بهره‌مندی از معافیت کفالت برای برادر کبیر کدامند؟     

      جواب: الف) پدر برادر فوت کرده باشد.     ب) برادر بیمار و نیازمند مراقبت باشد.    ج) برادر بیمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد.   د) فاقد شغل باشد.     

            

47- آیا مشمول برای معافیت برادر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند بایستی یگانه مراقب باشد؟     

       جواب: بله متقاضی معافیت می بایست به عنوان تنها برادر بالای 18 سال برای برادر بیمار بیمارش باشد.     

                   

  48- منظور از محجوریت فرزند برادر بیمار چیست؟     

       جواب: یعنی اینکه فرزند به علت بیماری قادر به سرپرستی از پدر نباشد.     

            

49- منظور از فاقد شغل بودن برادر چیست؟     

       جواب: یعنی اینکه شاغل به کار نبوده و منبع درآمدی از شغل نداشته و به عنوان بیکار محسوب گردد.     

            

50- نوع و مدت معافیت کفالت برای برادر بیمار چگونه است؟     

       جواب: از نوع معافیت دائم کفالت و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

                  

  51- آیا وجود برادر ناتنی بالای 18 سال مانع استفاده معافیت برادر تنی وی می‌گردد؟     

       جواب: وجود برادر ناتنی مانع استفاده برادر تنی نمی‌گردد.     

                 

  52-شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت جد (پدربزرگ) کدامند؟     

       جواب: الف) فرزندان جد فوت کرده باشند       ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18سال جد باشد     

           

53- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ پدری) شرط اصلی کدام است؟     

       جواب: مشمول می‌بایست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتی دیگر پدر یا عمه‌ها یا عموها همگی بایستی فوت کرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذکور بالای 18 سال باشد.     

            

54- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ مادری) شرط اصلی کدام است؟     

       جواب: مشمول می‌بایست فاقد دایی و خاله باشد و به عبارت دیگر دایی‌ها و خاله‌های مشمول فوت کرده باشند و مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال محسوب گردد.     

 

55- چنانچه مشمول متقضای دارای برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردایی یا پسرخاله بالای 18 سال دیگری باشد که بیمار است می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟     

      جواب:در صورتی که نوه دیگری بالای 18 سال و به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی و نگهداری از پدربزرگ نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.     

        

56- نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت جد (پدربزرگ) به چه نحو است؟     

       جواب: نوع معافیت دائم و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

            

57- شروط اصلی برای معافیت کفالت جده (مادربزرگ) کدامند؟    

      جواب:

الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد (طلاق یا فوت شوهر)      

ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال مادربزرگ تلقی گردد.       

ج) فرزندان مادربزرگ در قید حیات نبوده و فوت کرده باشند.     

 

58- منظور از فرزندان جده (مادربزرگ) کدامند؟    

       جواب: کلیه فرزندان وی اعم از پسران و دختران.     

      

59- در معافیت کفالت جده ( مادربزرگ پدری) شروط اصلی کدامند؟     

       جواب: مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد و مادربزرگ نیز فاقد شوهر باشد.     

                        

60- آیا در معافیت کفالت مادربزرگ، شاغل بودن یا وضعیت جسمانی مادربزرگ مد نظر می‌باشد؟     

       جواب: خیر- صرفا فاقد فرزند بودن و فاقد شوهر بودن مادربزرگ ملاک رسیدگی است.     

            

61-  نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت مادربزرگ چگونه است؟     

       جواب: معافیت از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

            

62-  معافیت های مربوط به ایثارگران چند دسته هستند؟     

                جواب: شهدا، جاویدالاثرها، آزادگان، جانبازان و رزمندگان

     

63- برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند.     

            

64- آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود.     

            

65- درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند.     

            

66-  درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است؟     

       جواب: تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند.     

            

67-  چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادر شهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟     

               جواب: بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد.

                

68- شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟    

               جواب:  همانند تمامی پرسش ها و پاسخهای مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف )

 

69- چنانچه مدت آزادگی کمتر از 24 ماه باشد آیا امتیازی به فرزند وی تعلق می گیرد ؟    

       جواب: درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد 30 برسد یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.     

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
 
X