رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آغاز بارش‌ها در روزهای پایانی امسال و روزهای ابتدایی سال بعد گفت: سالی که نکوست از بهارش پیداست!


بهرام صناعی با اشاره به ورود 3سامانه جدید بارشی طی روزهای آتی به کشور، اظهار داشت: در روزهای پایانی سال جاری و آغاز سال جدید، به تناوب سه سامانه بارشی از روی کشور عبور می‌کند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: یکی از این سامانه‌ها از روز یکشنبه 91.12.27 از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مناطق مختلف شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال، تهران، مرکز، شمال شرق، شرق و دامنه‌های زاگرس مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد:‌ فعالیت این سامانه به صورت بارش باران، وزش باد، کاهش دما در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف و در برخی نقاط با ریزش تگرگ موقتی همراه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که در این مدت در مناطق یاد شده، دمای هوا بین 5 تا 15 درجه کاهش یابد. بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در شمال و شمال شرق کشور خواهد بود.

صناعی یادآور شد:‌ هنگامی که این سامانه از اواخر چهارشنبه از شرق کشور خارج می‌شود، سامانه دومی از روز پنج‌‌شنبه 92.1.1 از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه ابتدا در نوار غربی و سپس در نوار مرکزی و در نهایت در نوار شرقی فعال می‌شود.

صناعی بیان داشت: بیشترین فعالیت بارشی این سامانه به نظر می‌رسد که در نوار جنوبی کشور باشد. این سامانه از عصر شنبه از جنوب شرق خارج می‌گردد.

وی بیان داشت: از عصر دوشنبه و طی روز سه شنبه در گذرگاه‌های کوهستانی استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات تهران و البرز و سپس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای سمنان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به سبب بارش برف، لغزندگی و اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می‌شود.

صناعی بیان داشت: طی این مدت در استان‌های تهران، البرز، قم، مرکزی، اصفهان، یزد و سمنان به سبب افزایش سرعت باد احتمال خسارت به تاسیسات دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به تناوب از غرب به شرق، در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شر تهران، سمنان و دامنه‌های شمالی البرز رگبار تگرگ موقتی و کوتاه مدت پیش‌بینی ‌می‌شود.‌

وی همچنین گفت:‌ سامانه سومی از اواخر شنبه 92.1.3 از شمال غرب وارد کشور می‌شود و طی روز شنبه در شمال غرب و غرب و در روز یکشنبه در شمال غرب، شمال، تهران، مرکز، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی فعال می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه افزود: بر همین اساس باد و باران پیش از آغاز سال جدید و پس از آن ادامه دارد.

پیش‌بینی وضع هوای کشور ویژه تعطیلات نوروز 92

نام استانیکشنبه

91.12.27

دوشنبه

91.12.28

سه‌شنبه

92.12.29

چهارشنبه

91.12.30

چهارشنبه

92.1.1

جمعه

92.1.2

شنبه

92.1.3

آذربایجان شرقیبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقبارش باران و برف وزش بادبارش پراکنده وزش بادصاف کمی ابریصاف کمی ابریکمی ابری نیمه ابریابری بارش باران و برف
آذربایجان غربیبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقبارش باران و برف وزش بادبارش پراکنده وزش بادصاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

کمی ابری نیمه ابریابری بارش باران و برف
اردبیلبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقبارش پراکنده وزش بادبارش پراکنده وزش بادصاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

کمی ابری

نیمه ابری

ابری بارش باران و برف
اصفهانصاف

وزش باد

رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

ورزش باد

صاف

غبار صبحگاهی

نیمه‌ابری

بارش پراکنده

صاف

غبار صبحگاهی

صاف

نیمه ابری

البرزصاف

وزش باد

رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

 صاف غبار صحبگاهینیمه ابری

بارش پراکنده

 صاف

غبار صبحگاهی

صاف

نیمه ابری

ایلامبه تدریج ابری رگبار و رعد و برقرگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

صافصافصافابری

بارش باران

بوشهرصافرگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

صاف

وزش باد

رگبار و رعد و برق

ابری

کمی ابری

نیمه‌ ابری

ابری

رگبار و رعد و برق

تهرانصاف ورزش بادرگبار باران

وزش باد

رگبار باران

وزش باد

صاف

وزش باد

صافنیمه‌ابری

کمی ابری

صاف

نیمه‌ابری

چهارمحال و بختیاریکمی ابری نیمه‌ابریبارش پراکنده

وزش باد

نیمه ابری

وزش باد

صافرگبار باران

ابری

صاف

کمی ابری

ابری

رگبار باران

خراسان جنوبیصافبارش پراکنده

ورزش باد

نیمه ابری

وزش باد

رگبار باران

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف

بارش پراکنده

وزش باد

صاف

 

خراسان رضویصافنیمه ابری

بارش پراکنده

بارش پراکنده

وزش باد

رگبار و رعد و برق

ابری

صافبارش پراکنده

وزش باد

صاف
خراسان شمالیصاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

رگبار باران

وزش باد

رگبار و رعد و برق

ابری

صافبارش پراکنده

وزش باد

نیمه‌ابری

بارش خفیف باران

خوزستانصاف

کمی‌ابری

رگبار باران

وزش باد

نیمه ابری

بارش پراکنده

صافابری

بارش پراکنده

صاف

کمی ابری

رگبار و رعد و برق

وزش باد

زنجانصاف

کمی ابری

رگبار باران

وزش باد

رگبار و رعد و برق

وزش باد

نیمه ابری

کاهش ابر

صافصافابری

بارش باران و برف

سمنانصاف

کمی ابری

صاف

ورزش باد

رگبار باران

ورزش باد

بارش پراکنده

کاهش ابر

صاف

کمی ابری

 

صافصاف ورزش باد
سیستان و بلوچستانصاف

کمی ابی

صاف

وزش باد

کمی ابری

وزش باد

کمی ابری

نیمه ابری

کمی ابری

وزش باد

افزایش ابر

بارش پراکنده

صاف

وزش باد

فارسصاف

قسمتی ابری

کمی ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف

کمی ابری

رگبار و رعد و برق

وزش باد

بارش پراکنده

کاهش ابر

صاف

نیمه ابری

قزوینصاف

کمی ابری

افزایش ابر

بارش پراکنده

رگبار و رعد و برق

وزش باد

صافصافکمی ابری

نیمه ابری

صاف

نیمه ابری

قمصاف

کمی ابری

نیمه‌ابری

بارش پراکنده

وزش باد

بارش پراکنده

صافصافصاف

قسمتی ابری

صاف

نیمه ابری

کردستانصاف

نیمه ابری

رگبار و رعد و برق

وزش باد

ابری

کاهش ابر

صافصاف

کمی ابری

صافابری

بارش باران و برف

کرمانصافصافکمی ابری

ورزش باد

صاف

وزش باد

نیمه‌ ابری

بارش پراکنده

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف
کرمانشاهنیمه ابری

رگبار و رعد و برق

رگبار باران

وزش باد

رگبار باران

کاهش ابر

صافصاف

نیمه ابری

صاف

کمی ابری

ابری

بارش باران و برف

کهکیلویه و بویراحمدصاف

کمی ابری

نیمه ابری

رگبار باران

ابری

بارش پراکنده

صافرگبار باران

ابری

صاف

قسمتی ابری

ابری رگبار باران
گلستانصاف

کمی ابری

صاف

قسمتی ابری

بارش پراکنده

ابری

رگبار باران

کاهش ابر

صافکمی ابری

نیمه ابری

صاف
گیلانصافافزایش ابر

بارش پراکنده

رگبار و رعد و برق

وزش باد

نیمه ابری

کاهش ابر

صاف

نیمه ابری

صافنیمه ابری

بارش پراکنده

لرستاننیمه ابریبارش پراکنده

وزش باد

رگبار باران

کاهش ابر

صافصاف

نیمه ابری

صاف

کمی ابری

ابری

بارش پراکنده

مازندرانصاف

کمی ابری

نیمه ابری

رگبار باران

رگبار و رعد و برق

ابری

بارش پراکنده

کاهش ابر

صافکمی ابری

نیمه ابری

صاف

نیمه ابری

مرکزیصاف

کمی ابری

ابری

بارش پراکنده

رگبار باران

وزش باد

صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

صافصاف

نیمه ابری

هرمزگانصاف

کمی ابری

صاف

غبار محلی

کمی ابری

غبار محلی

صاف

غبار محلی

ابری

بارش پراکنده

صاف

غبار محلی

صاف
همدانصاف

کمی ابری

ابری

بارش پراکنده

رگبار باران

وزش باد

صاف

کمی ابری

صاف

کمی ابری

صافابری

بارش پراکنده

یزدصاف

کمی ابری

نیمه‌ابری

بارش پراکنده

نیمه ابری

وزش باد

کمی ابری

وزش باد

 نیمه ابری

بارش پراکنده

نیمه ابری

بارش پراکنده

صاف


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: alef.ir


مطالب داغ سایر بخشها:
اول فروردین مترو رایگان است
قیمت جدید 5 خودرو بر اساس شورای رقابت
فرزند ارشد پادشاه عربستان کشته شد
قیمت انواع ارز در بازار آزاد (1391/12/27)
اعتراض احمدی نژاد و مشایی به حکم مداحان تهرانی
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال

پربیننده ترین خبر ها

 
X