هجوم مردم براي خريد از فروشگاهي كه حراج كرده بود باعث كشته شدن 3 نفر و جراحت بيش از 30 نفر ديگر شد.
به گزارش BBC ، اين حادثه در شعبه يك فروشگاه فرانسوي در شهر چونگ گينگ چين رخ داد. مردم كه ساعت ها پشت در فروشگاه صف كشيده بودند ، به محض بازشدن آن فشار آوردند.
اين فروشگاه براي روغن نباتي تخفيف زيادي داده بود. شركت فرانسوي Carrefour كه در سال 1995 وارد بازار چين شد تاكنون بيش از 100 شعبه در اين كشور باز كرده است.
اين فروشگاه به مناسبت دهمين سال افتتاح شعبه خود در اين شهر جنوب غربي چين ، حراج كرده بود. ظاهرا عده اي از نفرات اول صف سر خوردند و زير دست و پا ماندند. حال هفت نفر از مجروحان وخيم بود.
قيمت روغن نباتي در چين طي يك سال گذشته بيش از يك سوم افزايش يافته است. فروشگاه فرانسوي ظاهرا 20 درصد از قيمت روغن نباتي كاسته بود