با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا ، هر یك از قطارهای مسافری كه بخش خصوصی واگذار می‌شود ، قیمت بلیت آن نیز رقابتی می‌شود.
   

به نقل از فردا ، ضمن گلایه از خبرنگار محترم آن سایت كه بدون توجه به اطلاع رسانی این شركت در خصوص دلایل افزایش قیمت بلیت قطار در روزهای اخیر كه به صورت گسترده از طریق اكثر رسانه‌های مكتوب و غیرمكتوب نیز انعكاس یافته، همچنین خبر ارسالی این دفتر كه هنوز هم در سایت این شركت قرار دارد، اعلام كرده(مسوولان رجاء فعلاً اطلاعات نمی دهند) برای اطلاع خبرنگار محترم و تنویر افكار عمومی عین خبر منتشر شده در رسانه‌ها به شرح ذیل درج می شود:

فقط 6 قطار مشمول تغییر قیمت شد

« بر اساس مفاد قانونی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و همچنین آیین نامه‌های اجرایی آنها ، فقط قیمت بلیت 6 قطار افزایش یافت.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شركت قطارهای مسافری رجاء با اعلام این خبر افزود : طبق ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 128 برنامه سوم توسعه كه در ماده 29 برنامه چهارم نیز تنفیذ شده ، قیمت بلیت 6 قطار از كل 160 قطار در حال سیر تغییر یافته است.

بر اساس قانون مذكور، در صورتی كه 40 درصد از قطارهای هر یك از محورهای راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شود، قیمت گذاری در سایر قطارها به صورت رقابتی خواهد شد.

گفتنی است حدود 70 درصد قطارها در 2 محور یاد شده هم اكنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
افزایش قیمت بلیت این تعداد قطار در صورتی است كه قیمت بلیت حدود 96 درصد قطارها هیچگونه تغییری نداشته است.

شایان ذكر است با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا ، هر یك از قطارهای مسافری كه بخش خصوصی واگذار می‌شود ، قیمت بلیت آن نیز رقابتی می‌شود.

این قطارها هم اكنون در محورهای خراسان و جنوب شرق راه‌آهن در حال تردد بوده و اقدام به جابه‌جایی مسافران می‌كند.

ضمناً در ارتباط با بخش پایانی گزارش «خدمات رسانی در شأن مسافران نیست» لازم به توضیح است: ما منكر ضعف‌ها و نارسایی‌ها در بخش حمل و نقل ریلی مسافری كه عمدتاً به كمبود ناوگان و عدم برابری عرضه و تقاضا برمی گردد، نیستیم، با این حال بهبود مستمر، افزایش سطح كمی و كیفی خدمات و امكانات داخل قطارها جزو سیاست های این شركت از زمان تأسیس بوده و ارتقای كیفی خدمات رسانی در داخل قطارها نسبت به چند سال گذشته كه در حد استانداردهای جهانی ارائه می شود، گواه این مدعاست.

دفتر مدیرعامل،روابط عمومی و امور بین المل
شركت قطارهای مسافری رجاء

 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com