بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه 12 آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 12 آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8  تا 8.39 دانش فنی تخصصی پودمان یک  – پایه 12- رشته تربیت بدنی – شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت 8.30 تا 9 ارتباط موثر شایستگی فصل دوم  – پایه 10-رشته خدمات – شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش
ساعت 9 تا 9.30 طراحی وب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی- پایه 12 – رشته شبکه ونرم افزار -شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت 20.50 تا 21.15 سیستم فن خنک کننده دمای موتور –  پایه 12 –  رشته مکانیک خودرو  – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 21.15 تا 21.50  انواع سیستم ترمز کاسه ای خودرو -پایه 11 – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11  بازی و ریاضی   پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم
ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش  پایه سوم
ساعت 12 تا 12.30 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم
ساعت 12.30 تا 13 بازی و ریاضی  پایه پنجم
ساعت 13 تا 13.30 بازی و ریاضی  پایه ششم
ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی  – درس 8  پایه هفتم
ساعت 15 تا 15.30 ادبیات فارسی  – درس 8 آزادگی پایه هشتم
ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی  – درس 8  قسمت اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 رشد حرفه ای معلمان –  درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 شیمی دو –  پایه 11  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت 17 تا 17.30 شیمی سه   – پایه 12  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت 17.30 تا 18 شیمی یک   – پایه 10- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 20 تا 20.25  ریاضی 3 – پایه 12- رشته علوم تجربی
ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 2-پایه 11 – رشته علوم تجربی  شبکه 4
ساعت 7.30 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت 8.30 درس تاریخ 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت 10.15 درس ریاضی وآمار 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت 10.45 درس اقتصادپایه 10 و 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت 11.15 درس دین وزندگی3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت 11.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت 12.15 درس  فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک.
ساعت 12.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت 13.15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران و معارف اسلامی

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.
ساعت 11.30  درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
ساعت 15 آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت 15.30  دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X