اولین واکنش مینو محرز به برکناری اش
دکتر مینو محرز به برکناری خود از ریاست مرکز تحقیقات ایدز واکنش نشان داد.

برکناری دکتر محرز از ریاست مرکز تحقیقات ایدز


دکتر مینو محرز روزگذشته از ریاست مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران که از پایه گذارانش بود کنار گذاشته شد.

مینو محرز،پژوهشگر" ایدز" سازمان جهانی بهداشت درایران است. دکترمحرز نقش موثری درپذیرش این بیماری درکشور و انگ زدایی از بیماران مبتلا به ایدز داشت.

امروز دکتر مینو محرز نسبت به این برکناری واکنش نشان داد و گفت: وظیفه خودم دانستم که تا جایی که بودم و هستم به مردم خدمت کنم. حال زمانی است که کم کم باید کنار برویم تا جوان تر ها بیایند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rokna.net