سخنگوی دولت : امروز کسی دغدغه واکسن ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت تعهدی برای ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روز ابتدایی نداشت اما وظیفه خودش می‌داند این کار را انجام دهد و از هفته آینده این کار را انجام خواهد داد.

در سه ماه نخست دولت سیزدهم ۱۰۰ میلیون دز واکسن جدید تزریق شدعلی بهادری جهرمی:

هنگامی که دولت زمام امور را در دست گرفت را با امروز مقایسه کنیم، فراموش نکرده‌ایم در زمانی که دولت به روی کار آمد در شهریور ماه مسئله اصلی مردم کرونا بود.

روز دوم شهریور دقیقا یک روز قبل از آغاز به کار دولت، ۷۰۰ نفر از هم‌میهنان خودمان را از دست دادیم و به این موضوع نبود دارو و واکسن را اضافه کنید، آن هم درحالی که همه صنوف نامه نگاری کرده بودند، بسیاری از داروهای ما مانند یک سرم عادی علی رغم تلاش‌هایی که دولت مردان آن روزها هم انجام می‌دادند نبود.

به دلیل شرایط سخت دولت آن زمان محدودیت‌های سختی را گذاشت. سو برداشت نشود، حتما مدیران روز دولت تمام تلاش‌شان را انجام می‌دادند و آن تلاش‌ها را باید انجام می‌دادند اما شرایط آن روزها خاص بود.

امر‌وز شهروندی دغدغه‌ واکسن ندارد، آزادی‌های عمومی مردم و آمار تلخ تلفات از ۷۰۰ نفر به زیر ۱۰۰ نفر رسیده است.

در سه ماه نخست دولت سیزدهم ۱۰۰ میلیون دز واکسن جدید تزریق شد که نسبت به سه ماه قبل از آغاز این دولت افزایش ۴۰ برابری داشته است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir