تجمع جمعی از بازنشستگان مقابل مجلس
جمعی از بازنشستگان لشکری و کشوری با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان مجلس به وضعیت معیشت و همچنین پرداخت مطالبات معوق خود شدند.

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس برای بهبود وضعیت معیشت و پرداخت مطالباتپیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند، جمعی از بازنشستگان کشوری و لشکری با برپایی تجمعی مقابل درب شمالی مجلس در خیابان مجاهدین اسلام خواستار توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مطالبات بازنشستگان در قوانین دائمی و بودجه سالانه کشور شدند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز، افزایش حقوق پرداختی، بهبود وضعیت معیشت و پرداخت مطالبات معوق مانده از درخواست های این بازنشستگان است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com