امروز به روایت روزنامه ها 92/12/10 + تصاویر
عناوین برخی روزنامه های صبح 10 اسفند ماه در زیر آمده است:


http://www.seemorgh.com/uploads/1392/12/wwv1.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/12/wwv2.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/12/wwv3.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/12/wwv5.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/12/wwv6.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/12/wwv7.jpg

گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jaaar.com

مطالب پیشنهادی :
امروز به روایت روزنامه ها 92/12/08 + تصاویر
کشور شیطانی از نظر جان کری
زمان پرداخت حقوق اسفند کارمندان
تعقیب و گریز مرگبار در تهران
کری: قبل از حمله به ایران باید