۱۰ روز عزای ملی در انگلیس در پی درگذشت ملکه
با اعلام خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم تا روز خاکسپاری وی به مدت ۱۰ روز در بریتانیا عزای ملی اعلام شد

۱۰ روز در بریتانیا عزای ملی اعلام شد

با اعلام خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم تا روز خاکسپاری وی به مدت ۱۰ روز در بریتانیا عزای ملی اعلام شد.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bornanews.com