سینمای ایران در سالی که گذشت اوج و فرودهای بسیاری داشت . اشکها و لبخندهای زیادی سینمای ما را احاطه کرده بود.....
   سینمای ایران در سالی که گذشت اوج و فرودهای بسیاری داشت . اشکها و لبخندهای زیادی سینمای ما را احاطه کرده بود، درگذشت رسول ملاقلی پور ،رنجیدن کارگردانان سینما از قاچاق فیلم بصورت پخش فیلمها بصورت CD ، اما شادیهای سینما نیز اندک نبود موفقیت رضا ناجی در جشنواره برلین .  برگزاری جشنی توسط رضا میر کریمی همراه پرویز پرستویی در خانه سینما،و اینکه مجید مجیدی در پایان سال بار دیگر سینمای ایران را در سطح بین الملی خوش درخشاند. تحولات زیر بنایی مهمی نیز در بنیاد سینمایی فارابی رخ داد که همگی ،چهره ها و رویدادهای سینمایی سال 86 را تشکیل دادند.

طبق نظر سنجی روزنامه همشهری نوروز که توسط جمعی از  اساتید سینما،منتقدان و برخی چهرهای سیاسی انجام شد .چهره سینمایی منتخب، رویداد سینمایی مهم و موضاعات مهم سینما بررسی شد و طبق آمار:

 در بخش چهره های مهم سینمایی  مجید مجیدی 12%-رسول ملا قلی پور10%پرویز پرستویی 54%متفرقه 54%ممتنع15%
 
 
 
 
رویداد سینمایی مهم :خون بازی 26% اتوبوس شب 15%روز سوم 11%متفرقه 21%ممتنع 27%
 

 
موضوعات سینمایی: مبارزه با قاچاق فیلم :18% افتتحاح سینمای آزادی 9%گردهمایی برای قاچاق فیلم 3% متفرقه 70%
 
 
 
 
 
 

گرد آوری :گروه فرهنگ وهنر سیمرغ
 
www.seemorgh.com اختصاصی سیمرغ
.  
 
 

پربیننده های این بخش

 
X