همه می دانیم که بازیگر نقش «هرمیون گرانگر» در هری پاتر اما واتسون بود. ما از کودکی تا زمانی که تبدیل به دختر جوان جذابی شد با او همراه شدیم.....
 همه می دانیم که بازیگر نقش «هرمیون گرانگر» در هری پاتر اما واتسون بود. ما از کودکی تا زمانی که تبدیل به دختر جوان جذابی شد با او همراه شدیم.
«هرمیون گرانگر» بود که بدون دارا بودن قدرتهای جادویی به دنیا آمد. او با هری پاتر و ران ویزلی برای اولین بار در «هوگوارتس اکسپرس» در مسیرشان به مدرسه جادوگری هوگوارتس ملاقات کرد.
اما شارلوت دوور واتسون در 15 آپریل 1990 متولد شد. والدینش  ژاکلین دوور و کریس واتسون هر دو وکیل هستند.
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
اما واتسون
تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ