در ادامه تصاویری از کریستین استوارت را می بینیم....
 

کریستین استوارت در 12 سالگی


http://www.seemorgh.com/uploads/1393/02/mmmm2.jpg
2005 کریستین استوارت میلادی

http://www.seemorgh.com/uploads/1393/02/mmmm3.jpg
2009  کریستین میلادی


http://www.seemorgh.com/uploads/1393/02/mmmm4.jpg
2012 کریستین استوارت میلادی

http://www.seemorgh.com/uploads/1393/02/mmmm5.jpg
کریستین استوارت در کنارهنرپیشه گرگ و میش


http://www.seemorgh.com/uploads/1393/02/mmmm6.jpg
کریستین استوارت در سن 22 سالگی 2012


گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
پس از یک سال، چرایی مرگ عسل بدیعی!
مادران سینمای ما ،که دیگر نیستند!
عمو پورنگ، لبه تیغ ممیزی!!!!
پر هزینه ترین موزیک ویدئوهای جهان!
«مهران مدیری» تحویلم نمی گیرد!