آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی + عکس
 کاخ چهلستون در زمان صفویان میزبان سفره‌های طویل غذا بوده است و سفرا و وزرا در این کاخ در کنار یگدیگر جمع می‌شدند. این روزها در این کاخ به یاد مانده از صفویه آداب سفره‌های آن دوره به نمایش گذاشته شده است

نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی

 از شیوه آشپزی در دوره صفوی ۲ رساله مهم یعنی ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ و ماده‌الحیوه برجای مانده که اسناد مهمی در تاریخ خوراک ایران به حساب می‌آیند. علاوه بر این نقاشی‌های به جای مانده از بزم‌ها و … هم حاوی اطلاعاتی در مورد فرهنگ غذایی آن دوره  است. اکنون نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی توسط دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان برپا شده‌ است.

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود نمایشگاه آداب مهمانپذیری دربار صفوی در دانشگاه هنر اصفهان

شاردن نوشته است ضیافت‌ها و بزم‌های طبقه اعیان و اشراف از بامداد تا شامگاه ادامه داشت. کشیدن چپق و قلیان، گوش دادن به اشعار حماسی که خوانندگان خوش آواز آن را می‌خواندند و پایکوبی رقاصه‌ها از تفریحات این بزم‌ها بود

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
دستور غذاهای دوره صفوی


سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی


شیوه غذا خوردن شاه در این بخش از نمایشگاه توضیح داده شده است.

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی

 در بخشی از این نمایشگاه مشاغل و مناصب درباری در زمینه آماده سازی غذا در درباره شرح داده شده است

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
مشاغل و مناصب درباری

 غذا خوردن برای ایرانیان از دیرباز به عنوان یک رخداد اجتماعی محسوب می‌شده است.

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
آداب سفره عوام

شیوه جلوس شاه، ظرف غذاخوری شاه و شیوه غذا خوردنش در این تابلوی نمایشگاه شرح داده شده است.

سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
ظرف غذاخوری شاه و شیوه غذا خوردن شاه


سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی,دربار چی می خورد,شاه چطور غذا می خورد,شاه چی می خورد,مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفویبیشتر بدانید : «چیگین‌ها» آدمخواران دربار صفوی که گوشت مغضوبان شاه را می خوردند!!

بیشتر بدانید : نگاهی به حرمسراهای دربار ایران! + عکس ناصرالدین شاه و 6زنش!

بیشتر بدانید : شاهی که تاجش را به مهاجم افغانی تقدیم کرد!

بیشتر بدانید : نقش زنان حرمسرای قاجار در سیاست های عصر ناصری

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: chamedanmag.ir