نمايش خواب بی وقت حوريه به كارگردانی عباس غفاری تا پايان اسفند ماه در كارگاه نمايش مجموعه تاترشهر به اجرا ادامه خواهد داد...
 
 نمايش خواب بی وقت حوريه به كارگردانی عباس غفاری تا پايان اسفند ماه در كارگاه نمايش مجموعه تاترشهر به اجرا ادامه خواهد داد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سيمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع:jamejamonline.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X