عکس‌هایی که در زیر می‌بینید از بهترین عکاسان دنیا جمع آوری شده‌اند و در اینترنت بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده اند. احتمالا برخی از آنها را قبلا دیده اید ولی امیدواریم لذت ببرید....
                                                         
 
عکس

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs-1.jpg

عکس

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs3.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs6.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs8.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs11.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs13.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs14.jpg

عکس

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs16.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs17.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs18.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs19.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs20.jpg

گرگ

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs22.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs24.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs25.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/02/Internets-Most-Looked-and-Admired-Photographs26.jpg

عکس پرندگانتهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
  
اختصاصی سیمرغ

مطالب پیشنهادی:
5 عکسی که دنیا را تکان داد!! (+18)
20 عکس زیبای حیات وحش و طبیعت از بهترین عکاسان دنیا
10 عکس تاثیرگذار!!
نقاشی و عکاسی هم‌زمان! همکاری خارق‌العاده 2 هنرمند!!
نمونه‌هایی دیدنی از عکاسی مفهومی با نگاه طنز!!


 
 

 
X