به گفته روانشناسان تحلیل دستخط هر فرد می‌تواند بیش از 100 خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی كند از جمله...

 
به گفته روانشناسان تحلیل دستخط هر فرد می‌تواند بیش از 100 خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی كند از جمله دستخط و نوع واكنش فرد در قبال مسایل مختلف زندگی البته باید بدانید این تحقیقات نسبی است و با درصد افراد سنجیده شده است.
ابتدا یك ورق خطدار برداشته و جمله زیر را بنویسید:

زندگی حس غریبی است كه یك مرغ مهاجر دارد


دستخطی كه مستقیم و عمودی نوشته می‌شود نشان دهنده این است كه فرد در موقعیتهای مختلف منطقی و عقلانی عمل می‌كنداما چرا؟ چون شما تحت فرمان قلب خود هستید.

بخاطر همین بیشتر پزشكان عمودی می‌نویسند و هنرمندان كه عاطفی تر هستند دستخطتشان متمایل به راست و چپ است.(در اكثر افراد در نظر گرفته شده)


دستخط و شیوه تفكر
به نوشته خود در جمله بالا توجه كنید. چگونه حروف س و ش نوشته اید ایا به صورت قوسدار یا به صورت دندانه دار؟ اگر به صورت دندانه دار بنویسید یعنی شما نسبت به مساپل درك سریعی دارید ولی چنانچه قوسدار یعنی دقیق هستید ولی سرعت درك تان كمتر از گروه قبل است.


دستخط و قدرت تجزیه تحلیل فرد
باز چنانچه س و ش قوسدار بود تجزیه و تحلیل خوبی از مسایل ندارید و اگر دندانه دار بلعكس


دستخط و رك گویی شخص
حالا به نوشته خود توجه كنید اگر از بالای خط تراز شروع كرده باشید در ابتدای سطر در رفتار و گفتار خود حاشیه می‌روید و چنانچه از روی خط تراز شروع كرده باشید سریع سر اصل مطلب می‌روید. در رك‌گویی یكی از چیزهایی كه روانشناسان به ان توجه می‌كنند در نوشتن حرف ت و پ است كه اگر كشیده نوشته شود فرد رك گو است و صریح، اما اگر مقطع و كوتاه نوشته شود فرد بی حوصله و سریع ان را نوشته و در مسایل با حاشیه وارد می‌شود.
 
مطالب مرتبط:

چه جور عاشقی هستید؟ «روانشناسی»

طالع بینی «شانس»

گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع:ارسالی خوانندگان