شخصیت شناسی افراد با توجه به کفشی که می پوشند
شاید جالب باشد اما با توجه به کفش افراد می توان تا حدی به شخصیت آنها پی برد

کفش شما درباره شخصیت شما چه می گوید؟!

در نیویورک تبلیغاتی با این شعار زیاد دیده می شود: یعنی قضاوت درباره ی باورهای هر فرد رابطه ای مستقیم با کفش های او خواهد داشت. این تبلیغات در همه جا و مخصوصا در جاهای پررفت و آمد مانند مترو زیاد دیده می شود.

مطالعات جدیدی توسط محققان دانشگاه کانزاس انجام شده که نسخه ی آنلاین آن در مجله ی پژوهشی شخصیت شناسی در آگوست 2012 منتشر شد و بیان گوی این نکته بود که کفش های هر فرد نشان دهنده ی 90 درصد شخصیت او می باشد.

این مطالعات شامل داوطلبانی شد که پرسشنامه هایی را راجع به شخصیتشان پر کردند و عکسی از کفششان را ضمیمه آن کردند. سپس 63 دانش آموز به این عکس ها نگاه کردند و قادر بودند که جنسیت داوطلبان و سن و موقعیت اجتماعی آنها را حدس بزنند و حتی اینکه آنها انسان هایی درونگرا یا برون گرا هستند آزادی خواه و یا پیرو سنت قدیم و محافظه کار هستند و حتی مدرک تحصیلی آنها را حدس بزنند.

برخی از یافته های قابل توجه از این مطالعات:


1 . کفش های ساده و معمولی متعلق به افراد سازگار و بشاش است.
2 . چکمه متعلق به افرادی با شخصیت تهاجمی تر است.

3 . کفش هایی که به نظر در پا راحت نیستند متعلق به افرادی با شخصیت آرام است.
4 . کسانی که در روابط اشان بسیار حساس هستند همیشه کفش های مارک دار می پوشند چرا که آنها همیشه نگران این هستند که دیگران راجع به ظاهر آنها چه فکری می کنند.

5 . انسان های لیبرال و آزادی خواه معمولا کفش های ارزان قیمت می پوشند.
6 . کفش هایی با مدل سوراخ سوراخ معمولا متعلق به افرادی است که اصلا برایشان مهم نیست که دیگران راجع به آنها چه فکری می کنند و در چگونگی ایجاد روابط خود خیلی حساس نیستند.

اظهار نظر راجع به شخصیتتان بدون آنکه کلمه ای از خودتان بگوئید

نویسندگان این مطالعات می گویند: کفش انتقال دهنده ی یک سری اطلاعات هرچند کم اما مفید درباره ی هر کسی می باشد. ا

غلب مردم هنگام روبرو شدن با هر شخصی بیشتر از هر چیزی به کفش های طرف مقابل خود نگاه می کنند و این نتیجه حاصل می شود که چگونگی پوشش کفش بیشتر از دیگر پوشش ها اهمیت دارد.

حال شما می توانید از خودتان این سوال را بپرسید (کفش های شما درباره ی شما چه می گویند?)تهیه و ترجمه:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ