یكی از معیارهای انتخاب همسر، در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی وی و همسانی آن با شخصیت فردی است ‌كه می‌خواهد ازدواج كند. البته پی بردن به این مهم كاری دشوار و كاملاً تخصصی است...

شخصیت وظیفه شناس: وظیفه شناس‌ها به اصول اخلاقی پایبند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمی‌گیرند. آنها به ‌خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می‌كنند. كار زیاد، ویژگی بارز این گونه شخصیتی است. ‌وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشك، وكیل، دانشمند یا مقام اداری موفق بدون برخورداری از این ‌ویژگی شخصیتی نمی‌تواند در كارش موفقیتی كسب كند.

همسر مناسب«وظیفه شناس‌ها»: اشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت‌های نمایشی را می‌پسندند. ‌از سوی دیگر وظیفه شناس‌ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می‌كنند، دوست دارند. اشخاص به نسبت ‌‌"جدی" و "حساس" نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس‌ها روبرومی‌شوند. شخصیت وظیفه شناس، با افراد " ‌پرشور" و یا " مراقب " هـمـخوانی ندارد و شخصیت "فارغ البال" (بی خیال) آنها را ناراحت می‌كند.

 

شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا‌: اینها افرادی شاخصند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش های عمومی‌و حقوقی جامعه را تشكیل می‌دهند. حرمت نفس جادویی و اعتماد به نفس كه ویژگی این گونه شخصیت است روِیاها را به پیروزی ها و موفقیت ‌های چشمگیر تبدیل می‌كند.

همسر مناسب «با اعتماد به نفس‌ها»: "با اعتماد به نفس" نیاز دارد كه همیشه شماره یك باشد. این را به عنوان یك منش شخصیتی در او بپذیرید. برای ‌جلب توجه او، به وی توجه كنید. عشق و محبت و وفاداری شما برای او بسیار مهم و با ارزش است. مراقب باشید ‌عزت و حرمت نفس خود را در گرو محبت و توجه او قرار ندهید، خود را بی قید و شرط دوست بدارید و توجه ‌داشته باشید كه او گهگاه به شما نزدیك می‌شود و بعد فاصله می‌گیرد. این موضوع به ویژه بعد از ایجاد رابطه ‌بیشتر به چشم می‌خورد. تعادل احساسی خود را حفظ كنید و بی جهت نتیجه گیری شتابزده نكنید كه دیگر ‌همسرتان شما را دوست ندارد. به احتمال زیاد مشغله ذهنی پیدا كرده است. اگر لازم است با همسر " با اعتماد به ‌نفستان" رویارویی كنید، تنها احساستان را با او در میان بگذارید، نظرتان را بگویید ولی درباره او داوری ‌نكنید، توجه داشته باشید كه برای او مورد انتقاد قرار گرفتن دشوار است. وقتی نگرش ها و احساسات خود را با ‌همسرتان در میان می‌گذارید به او امكان می‌دهید كه شما را بهتر درك كند و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری ‌نماید.

 

شخصیت مِهر طلب ‌: ‌"مهرطلب" موجودی علاقه مند، مراقب و متوجه است، شما كسی را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر از او ‌نسبت به خود پیدا نمی‌كنید. تیپ مهر طلب برای جلب محبت دیگران تلاش فراوان می‌كند. مثلاً تمام وقت، پول و ‌انرژی خود را مصرف می‌كند ولی آن را به حساب سخاوتمندی و فداكاری می‌گذارد، در یك مسابقه جرات جلو ‌افتادن از حریف را ندارد و انگار یك دست نامرئی مانع حركت، جلو افتادن و موفقیت او می‌شود. گاهی وقت ها ‌شخصیت های مهر طلب اگر یك مقدار عصبی باشند و تحت اضطراب قرار بگیرند آن وقت مشكل پیدا می‌كنند. محبت همه كس ، خواه یك ‌رهگذر ناشناس، برای او اهمیت حیاتی دارد و یك بی اعتنایی مختصر یا یك لبخند مهرآمیز و صمیمانه می‌تواند ‌حالت روحی او را از این رو به آن رو گرداند یا اصولاً دیدش را نسبت به زندگی تغییر دهد. در ازای جلب محبت، ‌حاضر است هر بهایی بپردازد و مهمترین بهایی كه می‌پردازد گذشتن از استقلال رای و آزادی است. او با هم ‌بودن را خیلی ترجیح می‌دهد و تنهایی را دوست ندارد. " مهر طلب ها" به دیگران متكی هستند و از آنها به خوبی خط می‌گیرند. هنگام تصمیم گیری نظرات دیگران را می‌پرسند و به توصیه آنها عمل می‌كنند.‌

همسر مناسب برای «شخصیت مهر طلب»: زنان و مردان "مهر طلب" می‌توانند با سایر گونه‌های شخصیتی كنار بیایند. آنها به خوبی می‌توانند نیازهای ‌همسرشان را تشخیص دهند و به رفع آنها اقدام نمایند اما اشكالاتی نیز دارند. "مهر طلب" گوش شنوا دارد و سر ‌به زیر است و در این شرایط ترجیح می‌دهد همسرش عهده دار امور باشد. شخصیت " مهرطلب "، باید مواظب ‌باشد كه با گونه اختلال شخصیتی " سادیسمی‌" یا " ضد اجتماعی " طرف نشود؛ این اشخاص به راحتی می‌توانند ‌موجب رنجش و آزار شخصیت مهرطلب را فراهم سازند. احتمالاً برای شخصیت مهر طلب ، شخصیت وظیفه ‌شناس، همسر خوبی می‌شود. شخصیت های " مهر طلب " و " پرشور" هم به خوبی با هم كنار می‌آیند. ‌

 

ویژگی‌های شخصیت حساس ‌: حساس‌ها آشناها را به ناآشناها ترجیح می‌دهند. آنها با عادت، تكرار و یكنواختی، سازگاری دارند. ‌آنها به نظر دیگران درباره خودشان عمیقاً توجه دارند و برایشان بسیار مهم است كه ‌دیگران راجع به آنها چگونه می‌اندیشند.در ارتباط با دیگران بسیار محتاطانه عمل می‌كنند و از قصاوت عجولانه خودداری می‌ورزند. ‌شخصیت حساس، به معنای واقعی كلمه راعی ادب است. ‌حساس‌ها اگر بدانند از آنها چه انتظاری می‌رود، چه باید بكنند و چگونه با دیگران تماس ‌برقرار نمایند. در حد عالی خود ظاهر می‌شوند. ‌آنها به سادگی افكار خود را با دیگران ، حتی با كسانی كه به خوبی آنها را می‌شناسند، در میان نمی‌گذارند.‌

همسر مناسب شخصیت «حساس»: وظیفه شناس‌ها ، با اعتماد به نفس ها و نمایشی‌ها می‌توانند همسر مناسبی برای " حساس ها " به حساب آیند. ‌شخصیت " ماجراجو" بدترین گونه شخصیتی برای همسر حساس است، زیرا از خطر و ماجواجویی استقبال می‌كند.

 

شخصیت فارغ البال: مردان و زنان فارغ البال بیشتر با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شوند؛ ‌آنها حق مسلم خود می‌دانند كه هر طورمی‌خواهند از زندگی لذت ببرند. آنها به آسایش و راحتی خود بها می‌‌دهند. برای وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و می‌خواهند خوشبختی را جستجو كنند.‌فارغ البال ها ، طبق مقررات رفتارمی‌كنند. آنچه لازم است را ارائه می‌دهند و حاضر نیستند از این حد فراتر ‌روند.‌آنها در برابر هر فشاری كه آن را غیر منطقی بدانند، مقاومت می‌كنند و حاضر نیستند بیش از حد وظیفه و ‌مسئولیت خود، كاری صورت دهند.‌زنان و مردان " فارغ البال" با زمان برخورد راحت دارند. آنها زیر فشار زمان قرار نمی‌گیرند. برای آنها ‌عجله كار بی موردی است. این اشخاص آسان گیر و خوش‌بین هستند و معتقدند كاری كه باید بشود، می‌شود.فارغ البال ها، تحت تأثیر مقام بالا دست قرار نمی‌گیرند و معتقدند كه به اندازه هر شخص دیگری خوب هستند ‌و حق دارند از بهترین زندگی ها برخوردار باشند.‌

همسر مناسب شخصیت «فارغ البال»: فارغ البال ها به همسری فهیم و از خود مایه گذار احتیاج دارند. او قبل از خود به نیازهای دیگران نمی‌اندیشد و ‌برای راضی كردن دیگران راه درازی نمی‌رود ولی می‌خواهد مورد توجه همسرش باشد. همسر " فارغ البال" ‌باید از خود گذشته و مهرطلب باشد. فارغ البال اغلب با "مراقب" سازگار است. ولی با " نمایشی" و " متلون" ‌همخوانی ندارد. شخصیت "ماجراجو" مانند فارغ البال به شادی و خوشی علاقه مند است. اما فارغ البال می‌‌خواهد، قانونگذار باشد؛ " ماجراجو" هم كه استاد شكستن قانون است. به همین دلیل این دو گونه شخصیتی با هم ‌همخوانی ندارند. اگر می‌خواهید در كنار یك شخصیت فارغ البال زندگی راحتی داشته باشید سعی كنید در شادی ‌های " فارغ البال" شریك شوید؛ در فعالیت ها و تفریحات او مشاركت كنید؛ از وی به خوبی مراقبت كنید؛ زندگی ‌را سخت نگیرید و واقع بین باشید. زندگی با فارغ البال به از خود گذشتگی بیشتری احتیاج دارد. به جای این كه ‌بخواهید جنبه‌های منفی اش را تغییر دهید، سعی كنید بیشتر به جنبه های مثبت وی توجه نمایید.

 

شخصیت ماجراجو‌: زنان و مردان ماجراجو، تن به خطراتی می‌دهند كه سایرین از انجامش ابا دارند، آنها برخلاف اغلب ما ، نگران ‌و وحشت زده نمی‌شوند، آنها در لبه ها زندگی می‌كنند، با محدودیت ها می‌ستیزند و جان خود را به مخاطره می‌‌اندازند. برای آنها تن به خطر دادن ، معادل پاداش است. آنها می‌گویند اگر خطری نباشد سودی هم در كار نیست.‌اكثر این افراد تحت تأثیر عقاید دیگران و هنجارهای اجـتـمــاعــی قــرار نـمی‌گـیــرنــد و بــه ارزش‌هـای خــود مــعــتـــــقــــدنــــد. آنـــــهــــا بـــه ‌راحــتــی بــه فعالیت‌های پرخطر تن می‌دهند و می‌گویند زندگی باید مـخـاطـره آمـیز باشد. این افراد در زندگی استقلال دارنــد وآن‌قــدرهــا نـگــران دیـگـران نیستند و معتقدند هر كس در قبال خود مسئول است. همچنین آنها از هنر متقاعد كردن ‌برخوردارند و به راحتی دیگران را تحت تأثیر قرار داده و دوستی آنها را برای خود می‌خرند. به سیاحت و سیر ‌و سفر علاقه بسیار دارند. پرجنب و جوش و شرورند.

همسر مناسب شخصیت «ماجراجو»:ماجراجوها اكثراً طالب همسران كم توقعی هستند كه از خود زیاد مایه بگذارند. اشخاص آمیخته به شخصیت‌های ‌نمایشی، از خود گذشته و وظیفه شناس ، برای همسری ماجراجوها مناسب هستند.

 

شخصیت پرشور‌: پرشورها، شخصیت بسیار قدرتمندی دارند، آنها در درون خویش بیش از هرگونه شخصیتی احساس توانمندی می‌كنند و می‌توانند بدون ترس از شكست، مسئولیت های بزرگ را پذیرا شوند. آنها با قدرت، اختیار و مسئولیت، ‌راحت هستند و به مقررات توجه زیادی دارند، به شدت منضبط هستند. آنها قوانین را وضع می‌كنند و دیگران را ملزم ‌به رعایت قوانین می‌نمایند. پرشورها هر كاری را كه برای تحقق هدف‌هایشان لازم باشد انجام می‌دهند و شدیداً ‌هدف گرا هستند. شجاعت از دیگر خصوصیات شخصیتی این افراد است و عمل و ماجرا را دوست دارند. آنها در ابراز ‌وجود كردن مهارت دارند.‌

همسر مناسب شخصیت «پرشور»: پرشورها، باید پادشاه و ملكه زندگی خود باشند. زنان و مردان " پرشور" خواهان همسرانی قابل اطمینان ، " ‌پذیرنده" ، قدرتمند، مستقل و با عزت نفس هستند. مناسب ترین همسران پرشورها ، مهر طلب ها، از خود گذشته ‌ها و حساس ها می‌باشند، مشروط بر آنكه شدت این ویژگی در آنها در حد اعتدال باشد. ‌اگر شما شخصیتی پرشور دارید از ازدواج با اشخاصی كه ویژگی های شخصیتی مراقب یا متلون دارند، اجتناب ‌كنید ضمناً نمایشی ها كه اسباب حسادت شما را فراهم می‌كنند و یا " با اعتماد به نفس ها" كه دستور كاری از آن ‌خود دارند مناسب شما نیستند. زنان پرشور نیز به دلیل میل به سلطه جویی و استیلا طلبی بهتر است با مردان مهر ‌طلب ازدواج كنند.‌

 

شخصیت متلون‌: شخصیت‌های متلون به راحتی با تغییرات احساسی كنار می‌آیند. متلون‌ها در روابط خود گرم و صمیمی‌هستند. هیچ ارتباطی میان آنها و دیگران جزئی و بی اهمیت نیست. هـیـچ ارتـبـاطـی دسـت كـم گـرفـتـه نـمی‌شـود. ایـن افراد بسیار پر انرژی هستند. متلون ها مبتكر هستند و می‌توانند ‌دیگران را نیز به فعالیت تشویق كنند. آنها كنجكاو و خیال‌پردازند و ذهنی باز دارند. آنها دوست دارند فرهنگ‌ها، نقش ها و نظام‌های ارزشی دیگران را تجربه كنند و در مسیری جدید به راه بیفتند. متلون ها احساس خود را ‌نشان می‌دهند. آنها به لحاظ احساسی، فعال و واكنشی هستند و درهــــــر رابـــطــــــه ای بــــــا تـــمــــــام وجـــــود ظـــــاهـــــر مـــــی‌شـــــونـــــد ودر ‌دور كردن نظر خود از واقعیت های دردناك مهارت دارند. متلون ها می‌خواهند خوش و تجربه‌های جدید ‌داشته باشند. آنها هر چیزی را امتحان می‌كنند. از ریسك كردن نمی‌ترسند. این افراد بسیار متوقع هستند، آنها می‌خواهند ‌دنیای خود را از شما پر كنند. آنها به ندرت حاضرمی‌شوند خود را به خاطر شما تعدیل كنند. هر چه شخصیت " ‌متلون" بارزتر باشد، روابط ادامه دار در زندگی زناشویی دشوارتر می‌شود.‌

همسر مناسب شخصیت «متلون»: ‌" متلون ها " ، به همسرانی جالب، قوی، با علاقه و رمانتیك احتیاج دارند كه در ضمن به خواسته های آنها به ‌سرعت گردن نهند. شخصیت های ماجراجو، اغلب نظر متلون ها را جلب می‌كنند. اگر شما تا اندازه ای از ویژگی‌های شخصیت متلون برخوردار هستید باید كسی را به همسری برگزینید كه آرام، با ثبات و تاحدی رمانتیك باشد. ‌

 

شخصیت جدی‌: جدی‌ها، اشخاصی خشك و جدی هستند و بــرای ابــراز احسـاسـات جـایـی بـاقـی نمی‌گـذارنـد. آنهـا از توانمندی‌های خود ‌مطلع هستند، اما در ضمن محدودیت‌های خود را نیز می‌شناسند. آنها گرفتار خود بزرگ بینی نمی‌شوند و خود ‌را مسئول اعمال خویش می‌دانند. این شخصیت ها، متفكر، تحلیلگر و ارزیاب هستند و قبل از هر اقدامی‌آن را ‌در ذهن خود می‌پرورانند و سبك ، سنگین می‌كنند. جدی ها دیگران را دائماً ارزیابی می‌كنند. آنها در ارزیابی دیگران به اندازه ارزیابی خود اهمیت قائل می‌شوند. این افراد مسائل را پیش بـیـنـــی می‌كـنـنــد و وقـتــی اتـفــاقــات ناخوشایند ‌رخ می‌دهد برای روبرو شدن بـــــا آنــهــــا آمــــادگــــی لازم را دارنــــد. جدی ها ادب را رعایت می‌كنند واگر احسـاس كننـد ‌نسبـت بـه دیگـران بی ادبی كرده اند یا كاری را از روی بی فكری انجام داده اند بسیار ناراحت می‌شوند.‌

همسر مناسب شخصیت «جدی»: جدی‌ها، طالب همسرانی هستند كه به شدت پذیرا باشند و آنها را آن طور كه هستند قبول كنند. مناسب ترین همسر ‌برای جدی ها " مهر طلب " ها هستند. جدی با جدی نیز می‌تواند كنار بیاید زیرا هر دو از دنیا ، درك و برداشت ‌مشابهی دارند؛ اما احتمالاً بهتر است " جدی ها " كسانی را به همسری برگزینند كه در زمینه های اجتماعی قوی ‌تر باشند. " ماجراجوها " " متلون ها " و "نمایشی ها" شخصیت‌های مناسبی برای همسری جدی‌ها نیستند.
 
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/Entertainment
منبع: baztabonline.com
 
مطالب جالب دیگر:
چرا زیاد نوشیدن آب لاغر می‌کند؟!
دختر مست 20 ساله، انگشت مادرش را کند!!
صدام زنده است؛ فرد اعدام شده ، میکائیل رمضان بود!!
لاک پشت نينجای واقعی! (+عکس)
تغییر لوگوی گوگل به مناسبت سالروز تولد مخترع تلگراف (+عکس)