مهرشاد كميزي، نوزاد 7 ماهه تهراني، 20 كيلوگرم وزن دارد، پزشك او شير مادر و وجود ژن چاقي را عامل آن مي‌داند، مادر مهرشاد هم از بس او را بغل كرده، كمردرد گرفته است..
        
اين كودك ۵ ماهه ژاپني كه هر ۳۰ دقيقه احساس گرسنگي مي كند! با ۱۶ كيلوگرم وزن، عنوان توپل ترين كودك دنيا را به خود اختصاص داده است! به اين مي‌گويند: يك حريف جدي براي حسين رضازاده
 

عكس از سايت خبري عصر ايران - http://asriran.com/view.php?id=31147

مهرشاد كميزي، نوزاد 7 ماهه تهراني، 20 كيلوگرم وزن دارد، پزشك او شير مادر و وجود ژن چاقي را عامل آن مي‌داند، مادر مهرشاد هم از بس او را بغل كرده، كمردرد گرفته است.

 

کدامیک از این دو نوزاد توپل را شیرین تر تشخیص
می دهید؟!

 


 
منبع: FARSNEWZ