عکسی نادیده از کودکی نیکی کریمی در کنار پدر و مادرش که خودش منتشر کرد
نیکی کریمی بازیگر 48 ساله کشورمان عکسی از دوران کودکی خودش را منتشر کرد

عکس کودکی نیکی کریمی

نیکی کریمی بازیگر کشورمان عکس جالبی از خودش را منتشر کرده است.

در این عکس این بازیگر در سن کودکی در کنار پدر و مادرش را منتشر کرده است.

نیکی کریمی نوشت:

*****

دوران مه و ماه ، دوران عشق و مهر ، عطر مادر ، بوي پدر ، دوران خوشي هاي بي دليل ،

صداي چرخ خياطي ، عروسك هاي من كه شب ها با من حرف مي زدند ، دوران سفره هاي بزرگ جمعه ها ،

دوران تابستان ها تفرش ، بوي جاده ، بوي ابادي ، بوي يونجه ، بوي باغ ،

دوران مادر جون و سماورش و چاي تازه ، دوران خيره شدن به باد در برگ درختان وقتي بزرگ تر ها خواب بودند و خواندن اسارت بشري سامرست موام براي دهمين بار و همانجا خوابيدن ،

دوران خواب هاي عميق و بيدار شدن وسط جمع با صداي تخت نرد بزرگ تر ها ، دوران گرگم به هواي بچه ها ، بوي گوجه فرنگي تازه ، قل قل رب روي اجاق سنگي، سيني هاي لواشك ، با دارچين روي شله زرد نوشتن ،

نان پختن با زنان ده توي تنور ، دوران چوب برداشتن و زدن به دشت ، بوي گردو ، بوي بادوم ، عطر پونه كوهي ، رد شدن درست از وسط گندم زار ، با مشت اب خوردن از چشمه علي، دم غروب برگشتن از وسط گله گوسفندان و ... همه و همه گذشت . دير با زود ؟

تقديم به پدر و مادر عزيزم در قرنطينه
?????


نیکی کریمی در کودکی در کنار پدر و مادرش
نیکی کریمی در کودکی در کنار پدر و مادرشگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: صفحه شخصی نیکی کریمی