در روش جدید عمل جراحی سرطان سینه، به غدد لنفاوی آسیبی نمی رسد.
 
معمولاً اولین نقطه اى كه پس از ابتلاى به سرطان سینه با بیمارى درگیر مى شود، غدد لنفاوى زیر بغل است، بنابراین هنگام عمل جراحى برای سرطان سینه ،تعدادى غدد لنفاوى زیر بغل نمونه بردارى مى شود تا هم غدد درگیر با بیمارى برداشته شوند و هم با تعیین درجه درگیرى وشدت بیماری، نیاز بیمار به درمان های اضافی مانند اشعه درمانی مشخص شده و از پیشرفت بیماری جلوگیرى شود.

ممكن است برداشتن غدد لنفاوى زیر بغل با عوارض مختلفى چون تورم دست یا صدمه به اعصاب و عروق زیر بغل همراه باشد. هم اكنون براى پیشگیرى از عوارض برداشتن غدد لنفاوى، روشى با عنوان نمونه بردارى از غده لنفاوى «نگهبان» ابداع شده است. در این روش با علامت گذارى از طریق مواد رنگى یا مواد رادیواكتیو بسیار ضعیف، اولین غده لنفاوى زیر بغل كه مربوط به سینه است، مشخص مى شود و هنگام عمل جراحى، فقط همین غده لنفاوى «پیش آهنگ» یا «نگهبان» (sentinel node) كه اولین محل آسیب پذیر از سرطان سینه است، برداشته و براى پاتولوژى ارسال مى شود.

خوشبختانه ما نیز از این تكنیك جدید و دانش مرتبط با آن بى بهره نمانده ایم و هم اكنون مدتى است این شیوه درمانى از سوى بسیارى از پزشكان و متخصصان در درمان سرطان سینه به كار برده مى شود.

همانگونه که گفته شد در گذشته براى درمان سرطان سینه و تشخیص غدد لنفاوى كه درگیر سرطان شده اند، 10 تا 15 غده لنفاوى از طریق جراحى برداشته مى شد. اما هم اكنون به شرط مراجعه زود هنگام بیماران فقط غده لنفاوی نگهبان كه در بیشتر اوقات آلوده بودن آن نشانگر آلوده شدن بقیه غدد زیربغل است، برداشته و براى تشخیص به پاتولوژى فرستاده مى شود.

با این شیوه عوارض پس از عمل همچون تورم دست، ضربه به عروق و اعصاب و دردهاى پس از آن كاهش مى یابد. این شیوه درمانى 10 سال است كه در دنیا به عنوان استاندارد درمانى پذیرفته شده است و در ایران نیز سه سال است كه از این روش استفاده مى شود، البته هم اكنون مراكز استان هایى چون تهران، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان این شیوه درمانى را به كار مى برند.

نحوه انجام این روش به این صورت است که وقتى نوبت عمل جراحى براى بیمار تعیین مى شود، شب قبل یا صبح روز عمل، مقدار كمى از ماده رادیو اكتیو بسیار ضعیف كه خطرى براى بدن ندارد و یا یك ماده رنگی آبی رنگ به نام پتنت بلو، دور هاله سینه تزریق و این ماده وارد اولین غده لنفاوى مى شود و پس از آن با انجام اسكن از بیمار، محل غده لنفاوى نگهبان مشخص مى شود.

در هنگام عمل جراحى با دستگاه خاص كه توانایى مشخص كردن مواد رادیواكتیو را دارد، محل دقیق غده مشخص شده و این غده برداشته مى شود و در همان زمان روى غده بررسى پاتولوژى صورت مى گیرد. چنانچه غده درگیر با سرطان نشده باشد، بقیه غدد لنفاوى نیز برداشته نمى شود.

این روش ناراحتى خاصى براى بیمار ایجاد نمى كند و دوره نقاهت آن كوتاه تر است و به بهبود زودتر بیمار كمك خواهدكرد.

تالیف: گروه سلامت سیمرغ - دکتر نسرین السادات علوی
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغمطالب پیشنهادی:

غذاهای ضد استرس را می شناسید؟
موثرترین ذخیره سازی ویتامین
مهار افسردگی با خوراكی‌های خوشمزه
رژیمی برای آلزایمر
کمبود چه ویتامین ها و مواد معدنی شما را بی حال می کند؟

 
 

 
X