چگونه در هر سنی شکمی صاف داشته باشید؟
اضافه وزن بعد از 40 سالگی به سراغتان می آید – آیا این امر اجتناب ناپذیر است؟ بهتر است بدانید می توانید این روند را به خواست خود معکوس کنید و شکمی صاف داشته باشید.

با عضله سازی در هر سنی سوخت و ساز بدن تان را افزایش دهید تا شکمی تخت و وزنی ایده آل داشته باشید!

 

کاهش وزن همیشه ممکن است، مهم نیست در چه سنی هستید!

How to Lose Belly Fat at Any Age.jpg

چند بار به شما گفته شده است که در میان سالی چاق می شوید – اضافه وزن بعد از 40 سالگی به سراغتان می آیدآیا این امر اجتناب ناپذیر است؟دفعه بعدی که کسی شروع به صحبت درباره کاهش سوخت و ساز بدن یا متابولیسم بعد از 40 سالگی کرد بهتر است بدانید می توانید این روند را به خواست خود تغییر دهید و هیچ کار سختی نیست.

کاهش سوخت و ساز یا متابولیسم بدن یک واقعیت است. این مساله به دلیل کاهش توده عضلانی است – میزان این کاهش هر دهه که جلوتر می روید حدود 8 درصد و بعد از 30 سالگی 10 درصد می باشد. به گفته دکتر وین وست کات Wayne Westcott فیزیولوژیست ورزشی در کالج کوئینسی در بوستون " شما هر سال در دهه 20، 30 و 40 سالگی تان، حدود 250 گرم عضله خالص از دست می دهید و به محض این که 50 سالگی را رد کنید هر سال حدود 450 گرم عضله از دست خواهید داد. اگرچه محققان دقیقا مطمئن نیستند که این اتفاق چگونه رخ می دهد ولی این نظریه نشان می دهد که بدنتان سریعتر از این که توان جایگزینی داشته باشد، عضله از دست می دهد. ماهیچه فعالیت متابولیکی دارد بنابراین سوخت و ساز بدن شما با کاهش عضلات، کند می شود.

بنابراین به نظر شما چه کاری می تواند این روند را معکوس کند؟ بله درست است، عضله بیشتر، یعنی عضله سازی بیشتر!

تحقیقات نشان می دهد که بلند کردن وزنه، 2 بار در هفته، به مدت 25 دقیقه، نیروی عضلانی اضافی برای حفظ روند سوخت و ساز بدن به شما می دهد. یک مطالعه انجام شده توسط Westcott بر روی بیش از 1600 نفر بین سنین 21 تا 80 سال نشان می دهد بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی، 2 بار در هفته حدود 1.4 کیلوگرم  عضله به بدن اضافه می شود. که معادل معکوس کردن 6 سال افزایش سن است. افراد یک مجموعه با 12 ورزش مختلف با مقدار کافی وزنه انجام می دادند که بعد از 8 تا 12 بار تکرار منجر به خستگی شان می شد.

بهترین بخش مساله اینجاست که فرقی ندارد 25 یا 75 ساله باشید، نتایج همه افراد گروه در طی مطالعه یکسان بوده است.


تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ