آیا همه چیز را دربارۀ قرص های ضدبارداری روز بعد می‌دانید؟

 

 قرص هایی مانند Norlevo® (لوونورژسترل ) یا EllaOne® (یولی پریستال) باید در شرایط مناسب مصرف شوند تا تأثیرگذار باشند.

از قرص های ضدبارداری روز بعد چه می‌دانید؟
اغلب این قرص ها فقط از یک مولکول ساخته شده اند، یعنی از لوونورژسترل (Norlevo®) یا یولی پریستال (EllaOne®)، که بر گیرندۀ پروژسترون مستقر می‌شوند و فعالیت هورمونی را تغییر می‌دهند.

قرص های ضدبارداری روز بعد چگونه عمل می‌کنند؟
این قرص ها دو شیوۀ عملکرد دارند که متناسب با زمان مصرف شدن، عمل می‌کنند:
مسدود کردن تخمک گذاری: اگر ارتباط قبل از تخمک گذاری صورت بگیرد، قرص ها مانع ترک تخمک از تخمدان می‌شود. بنابراین امکان باروری وجود ندارد.
توقف لانه سازی: اگر ارتباط بعد از تخمک گذاری برقرار شود، قرص های ضدبارداری روز بعد جلوی تخمک را می‌گیرد و نمی‌گذارد که در دیوارۀ رحم لانه سازی شود و رشد کند.

قرص های ضدبارداری روز بعد در چه شرایطی مؤثراند؟
اگر لانه سازی (استقرار تخمک در دیوارۀ رحم) هنوز در جریان باشد، لوونورژسترل هیچ تأثیری ندارد. بنابراین فقط ظرف 72 ساعت (3 روز) بعد از برقراری ارتباط مؤثر هستند. اما ایده آل ترین شرایط این است که Norlévo® ظرف 24 ساعت بعد از برقراری رابطه مصرف شود.

در حالی که یولی پریستال (EllaOne®)، مدت زمان بیشتری مؤثر است و تا پنج روز بعد از برقراری ارتباط می‌تواند مورد مصرف قرار گیرد.

در تمام موارد، هر چه زودتر اقدام شود بهتر است: قرص های ضدبارداری روز بعد نمی‌تواند جلوی بارداری را که در جریان است بگیرد، فقط مانع از شروع آن می‌شود.
خوب است بدانید که قراردادن دستگاه IUD در صورت تأخیر، به عنوان جایگزین شناخته می‌شود زیرا کار آن این است که طی 5 روز بعد از تاریخ تخمک گذاری مانع بارداری شود.

عوارض جانبی قرص های بارداری روز بعد چیست؟
در ساعات بعد از مصرف قرص های ضدبارداری روز بعد، احتمال تهوع و حتی استفراغ وجود دارد.
توجه داشته باشید که اگر استفراغ سه ساعت بعد از مصرف قرص طول بکشد، باید دومین قرص را نیز خورد. به طور طبیعی، قاعدگی ها در تاریخ عادی خود صورت می‌گیرند، اما ممکن است که مصرف این قرص ها اندکی تغییر در تاریخ قاعدگی به وجود آورد. اگر تأخیری در قاعدگی تان مشاهده کردید، سریعاً تست بارداری را انجام دهید.

چه طور از تأثیرگذاری قرص های ضدبارداری روز بعد، اطمینان حاصل کنیم؟
در هیچ موردی احتمال باردار شدن صفر نیست، و قرص های روز بعد کمی کم اثرتر از روش های منظم جلوگیری از بارداری هستند. با این حال چند توصیه:
اگر شما به طور معمول از یک قرص ضدبارداری استفاده می‌کنید، مصرف معمول آن را تا پایان دوره قاعدگی تان ادامه دهید.

در تمام موارد، از یک روش ضدبارداری غیر هورمونی هم برای رابطه های احتمالی که بعدها خواهید داشت، استفاده کنید. نسل جدید قرص ها فقط جلوگیری از بارداری بعد از یک رابطه را پوشش می‌‌دهند.

قرص های ضدبارداری روز بعد را چگونه تهیه کنم؟
قرص های ضدبارداری روز بعد (فقط لوونورژسترل- Norlévo - ) را می‌توانید در تمام داروخانه ها و بدون نیاز به نسخه پزشک بیابید. هزینۀ این قرص به دختران جوان زیر 21 سال، بازگردانده می‌شود.
در عوض، یولی پریستال (EllaOne®) فقط با نسخۀ پزشک فروخته می‌شود، اما آن هم بازپرداخت دارد. در تمام موارد، اگر احساس می‌کنید که نیاز به قرص های ضدبارداری روز بعد دارید، خوب است که به پزشک تان مراجعه کنید تا او بهترین و مناسب ترین روش را به شما معرفی کند...

تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سلامت