قرص ضدبارداری
قرص‌های ضد بارداری دارای پتانسیل لازم جهت اثرگذاری مثبت روی عملکرد مثانه هستند.
محققان اعلام کردند زنانی که در سن باروری به سر می‌برند و از قرص‌های خوراکی ضد بارداری استفاده می‌کنند نسبت به زنانی که از این قرص‌ها استفاده نمی‌کنند با احتمال خطر کمتری در خصوص ابتلا به سوراخ شدن مثانه رو به رو هستند.

محققان در این خصوص اعلام کردند قرص‌های ضد بارداری دارای پتانسیل لازم جهت اثرگذاری مثبت روی عملکرد مثانه هستند.

بر اساس این گزارش؛ محققان ۸ هزار و ۶۸۹ زن ۲۰ تا ۴۹ ساله را در خصوص استفاده از داروهای ضد بارداری و سلامتی مثانه آنها مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه ۲ هزار و ۷۲ نفر از این افراد اعلام کردند؛ به طور مداوم از قرص‌های ضد بارداری و ۱۱۸ نفر از وسیله ضد بارداری IUD استفاده می‌کردند.

در این بین مشخص شد زنانی که از قرص‌ها استفاده می کردند به ندرت مسائل مربوط به مشکلات ادراری  و مثانه‌ را گزارش دادند. در حالی که هیچ کاهشی در مشکلات ادراری استفاده کنندگان IUD دیده نشد.

بر این اساس مشخص شد استفاده از قرص‌های ضد بارداری تا ۴۳ درصد کاهش خطر مشکلات ادراری در زمانی که مجرای مثانه تحت فشار قرار می‌گیرد را دارا است. همچنین این افراد با ۶۴ درصد کاهش خطر مشکلات ادراری فوری زمانی که شخص قادر به کنترل جریان ادراری خود نیست، رو به رو هستند.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع : مجله پزشکی دکتر سلام