آخرین اخبار کرونا ویروس COVID-19
با شیوع ویروس کرونا هر روز اطلاعات جدیدی در مورد این ویروس ارائه می شود که در این مطلب به تازه ترین اخبار در مورد ویروس کرونا اشاره می شود

تازه های ویروس کرونا 

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 31 فروردین 1399

19 آوریل 2020

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۳۴۳ بیمار جدید کرونا در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

از دیروز تا امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد.

بنابراین مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۲۲۱۱ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و به این ترتیب تا امروز ۵۱۱۸ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

تا امروز ۵۷۰۲۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.

۳هزار و ۴۵۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

و تا کنون ۳۴۱ هزار و ۶۶۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 30 فروردین 1399

18 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۸۰۸۶۸ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تا امروز ۵۰۳۱ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

تا امروز ۵۵۹۸۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

 ۳۵۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۳۳۰ هزار و ۱۳۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 29 فروردین 1399

17 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۴۹۹ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۹۴۹۴ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز ۴۹۵۸ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

تا امروز ۵۴۰۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند و ۳۵۶۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۱۹ هزار و ۸۷۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 28 فروردین 1399

16 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۷۹۹۵ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تا امروز ۴۸۶۹ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

تاکنون ۵۲۲۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

 ۳۵۹۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۳۱۰ هزار و ۳۴۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 27 فروردین 1399

15 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۵۱۲بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۶هزار و ۳۸۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز ۴۷۷۷ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند

ا کنون ۴۹هزار و ۹۳۳  نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

وی افزود:  ۳۶۴۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 26 فروردین 1399

14 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۵۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

مجموع بیماران مبتلا به کووید۱۹ در کشور به ۷۴۸۷۷ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تا امروز ۴۶۸۳ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

تاکنون ۴۸۱۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.

۳۶۹۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۲۸۷ هزار و ۳۵۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 25 فروردین 1399

13 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد.

با در نظر گرفتن موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۳۳۰۳ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تا امروز ۴۵۸۵ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

تاکنون ۴۵۹۸۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

۳۸۷۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۲۷۵ هزار و ۴۲۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 24 فروردین 1399

12 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۶۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

با در نظر گرفتن موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۱۶۸۶ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تاکنون ۴۴۷۴ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.

خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تا کنون ۴۳۸۹۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.

۳۹۳۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۲۶۳ هزار و ۳۸۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 23 فروردین 1399

11 آوریل 1399

از دیروز تا امروز( ۲۳ فروردین ۱۳۹۹) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۸۳۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۰ هزار و ۲۹ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و در مجموع تاکنون۴۳۵۷ نفر از بیماران، جان خود را از دست داده اند و دیگر در بین ما نیستند.

خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تا کنون ۴۱ هزار و ۹۴۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

۳۹۸۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۲۵۱ هزار و ۷۰۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 21 فروردین 1399

9 آوریل 2020

از دیروز تا امروز 21 فروردین 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1634 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد.

با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید19 در کشور به 66220 نفر رسید.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 117 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند.

اکنون 4110 نفر از بیماران، جان خود را از دست داده اند و دیگر در بین ما نیستند.

خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تا کنون 32309 نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

3918 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون 231 هزار و 393 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 20 فروردین 1399

8 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۲۰ فروردین و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۹۹۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد

با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۷۲۸۶ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تاکنون ۴۰۰۳ نفر از بیماران، جان خود را از دست داده اند و دیگر در بین ما نیستند.

خوشبختانه روند بهبودی مبتلایان سرعت بالایی گرفته و تا کنون ۲۹۸۱۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند.

۳۹۵۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۲۲۰ هزار و ۹۷۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ 

7 آوریل 2020

از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۰۸۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

وی گفت: با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۲۵۸۹ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و در مجموع تا کنون ۳۸۷۲ نفر از بیماران، جان خود را از دست داده اند.

خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تا کنون ۲۷۰۳۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

۳۹۸۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۱۱ هزار و ۱۳۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 18 فروردین 1399

6 آوریل 2020

از دیروز تا امروز ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۰۵۰۰ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

تاکنون از وجود ۳۷۳۹ نفر در کشور به دلیل ابتلا به این بیماری، محروم شده ایم و دیگر در بین ما نیستند.

خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تا کنون ۲۴۲۳۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

۴۰۸۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 17 فروردین 1399

5 آوریل 2020

از دیروز تا امروز 17 فروردین 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2483 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد.

با احتساب موارد جدید، مجموع بیماران کووید19 در کشور به 58226 نفر رسید.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 151 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند.

تاکنون از وجود 3603 نفر در کشور به دلیل ابتلا به این بیماری، محروم شده ایم و دیگر در بین ما نیستند.

خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تا کنون 22011 نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

4057 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تاکنون 189790 آزمایش تشخیصی کووید19 در کشور انجام شده است.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 16 فروردین 1399

4 آوریل 2020

از ظهر دیروز تا امروز 16 فروردین1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2560 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند.

مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 55743 مورد رسید.

خوشبختانه تا کنون 19736 نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 158 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند

مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری در کشور به 3452 نفر رسید.

 4103 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در جهان تا 15 فروردین 

آمار کرونا

تاکنون ۲۰۶ کشور جهان درگیر شیوع ویروس کرونا شده‌اند و تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان، تا صبح پانزدهم فروردین از مرز یک میلیون نفر و تعداد قربانیان این ویروس نیز از مرز ۵۳ هزار نفر عبور کرده است. در بین کشورهای جهان از نظر تعداد مبتلایان، آمریکا در رده اول و ایتالیا و اسپانیا در رده‌های دوم و سوم هستند و ایران نیز در در رده هفتم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، ۱۵ کشور اول جهان و تازه‌ترین آمار کلی جهان درمورد کووید-۱۹ را مشاهده می‌کنید.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران پنج شنبه 14 فروردین

2 آوریل 2020

از ظهر دیروز تا امروز (۱۴ فروردین ۱۳۹۹) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۸۷۵ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۵۰هزار و ۴۶۸ مورد رسید.

خوشبختانه تاکنون ۱۶هزار و ۷۱۱ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده‌اند و این روند ادامه دارد.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۴نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان این بیماری در کشور به ۳۱۶۰ نفر رسید.

همچنین ۳۹۵۶ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

آخرین آمار مبتلایان به کرونا ویروس در کشور های مختلف تا چهاشنبه 13 فروردین

1 آوریل 2020آخرین آمار مبتلایان به کرونا ویروس در کشور های مختلف تا پنجشنبه 14 فروردین
خرین آمار مبتلایان به کرونا ویروس در کشور های مختلف تا پنجشنبه 14 فروردینتازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران چهارشنبه 13 فروردین ماه

1 آوریل 2020

از ظهر دیروز تا امروز 13 فروردین 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2987 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در ایران شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 47593 مورد رسید.

خوشبختانه تا کنون 15473 نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند و این روند ادامه دارد.

متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 138 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشگان بر اثر این بیماری در کشور به 3036 نفر رسید.

3871 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

آخرین آمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران تا روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین

31 مارس 2020

سخنگوی وزارت بهداشت آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از زمان شیوع این بیماری تا ظهر امروز را ۴۴ هزار و ۶۰۶ نفر اعلام کرد.

تعداد بهبودیافتگان به ۱۴ هزار و ۶۵۶ نفر رسید.

برابر آزمایش‌های انجام‌شده از روز گذشته تاکنون ۳ هزار و ۱۱۱ مورد دیگر به مبتلایان این ویروس افزوده شده است.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۱ نفر دیگر از هم‌وطنان جان خود را از دست داده‌اند که درمجموع تا به امروز ۲‌ هزار و ۸۹۸ نفر در کشور فوت کرده‌اند.

و ۳ هزار و ۷۰۳ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 11 فروردین 

30 مارس 2020

از ظهر دیروز تا امروز (۱۱ فروردین ۱۳۹۹) و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، سه هزار و ۱۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در ایران شناسایی شدند.

مجموع بیماران شناسایی شده مبتلا به کووید-۱۹ در ایران به۴۱ هزار و ۴۹۵ مورد رسید.

تاکنون ۱۳ هزار و ۹۱۱ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند و این روند ادامه دارد.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان این بیماری در کشور به ۲۷۵۷ نفر رسید.

همچنین ۳۵۱۱ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

تازه‌ ترین آمار از مبتلایان و فوتی‌ های کرونا در ایران 10 فروردین 99

29 مارس 2020

از ظهر دیروز تا امروز ۱۰ فروردین۱۳۹۹ تعداد ۲۹۰۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۳۸۳۰۹ مورد رسید.

تا کنون ۱۲۳۹۱ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان این بیماری در کشور به ۲۶۴۰ نفر رسید.

تعداد ۳۴۶۷ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

COVID-19: ایران

27 مارس 2020

همزمان با شیوع بیماری COVID-19 در خارج از کشور چین ، کشورهایی مانند امریکا، ایتالیا ، ایران و اسپانیا در تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در جهان پیشرو هستند.

مطابق گزارش مقامات بهداشتی ایران اولین پرونده ها در اواسط فوریه مشاهده شده است. سازمان بهداشت جهانی اظهار داشته است كه آنها تاكنون مشكلی با آمارهای گزارش شده در ایران مشاهده نكرده اند.
متاسفانه از 23 مارس مطابق 4 فروردین ماه، تعداد مبتلایان رو به افزایش گذاشته و نمودار تعداد مبتلایان روند صعودی خود را ادامه می دهد.

corona-viruse-iran .jpeg

COVID-19 Coronavirus: روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا

27 مارس 2020

کرونا ویروس به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش است، ولی روند رشد و شیوع آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

با توجه به آماری که دانشگاه جان هاپکینز توسط وب سایت Worldometers جمع آوری کرده است، اخیراً تعداد مبتلایان شناخته شده در ایالات متحده و اسپانیا رشد سریعتری داشته اند.

در مورد ایالات متحده ، مقامات گفتند که آزمایش های گسترده انجام شده از شنبه تاکنون باعث شده است که تعداد موارد شناخته شده رشد تصاعدی داشته باشد.

هر دو کشور در تاریخ 2 مارس یعنی 25 روز پیش 100 پرونده ابتلا به ویروس را ثبت کردند.

نمودار زیر روند رشد ابتلا به ویروس کرونا را در کشورهای مختلف دنیا از زمان مشاهده اولین 100 نفر مبتلا در آن کشور ها نشان می دهد.


COVID-19 Coronavirus: روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا

آنچه باید در مورد ویروس کرونا بدانید

علائم اصلی بیماری کووید-۱۹ عبارت است از سرفه خفیف، تنگی نفس، آبریزش بینی، گلودرد، سردرد و تب. تا کنون فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد بیماران علائم شدید داشته اند که آن هم در افرادی با نقائص ایمنی بوده که ممکن است علائم شدیدتری همچون پنومونی یا برونشیت داشته باشند. تاکنون بیشتر افراد با عفونت های شدید در گروه سنی بالای ۴۰ سال بوده اند.

باید توجه کرد که در ابتدا انسان ها در تماس با حیوانات مبتلا به این ویروس شده‌اند و سپس ویروس از انسان به انسان منتقل شده است. به درستی نمی دانیم که کدام حیوان منشاء اصلی کروناویروس ووهان بوده است. کروناویروس جدید در اثر تماس با مایعات بدن فرد مبتلا همچون ذرات سرفه بیماران منتشر می شود. همچنین وسیله ای که بیمار مبتلا به کرونا آن را لمس کرده است، می تواند در تماس با دهانف چشم و بینی سایر افراد آنها را هم آلوده کند. معمولا نمی توان تشخیص داد که چه کسی ویروس را بیشتر منتقل می کند یا عفونت ها در کدام مناطق بیشتر خواهند بود.


آیا ویروس کرونا قابل پیشگیری است یا خیر؟

باید گفت که بله. در حال حاضر واکسنی برای کرونا موجود نیست، اما می توان با رعایت نکات بهداشتی از انتقال آن پیشگیری کرد. بنابراین سعی کنید تا از افراد بیمار دوری کنید. دست ها را مرتب بشویید و از دست زدن به دهان و بینی و چشم ها بپرهیزید.

در عین حال باید توجه کرد که علائم بیماری کروناویروس در اکثر موارد معمولاً خود به خود خوب می شوند. در عین حال اگر احساس می کنید که علائم شما از یک سرماخوردگی معمولی شدیدتر است به پزشک مراجعه کنید. پزشک ممکن است داروهای مسکن یا تب بر تجویز کند. همانند همه سرماخوردگی ها مایعات فراوان بنوشید و تا حد ممکن استراحت کنید.

اگر شما مبتلا به کروناویروس هستید توصیه های اصلی پزشکی شامل ماندن و استراحت در خانه و همچنین نوشیدن مایعات فراوان را جدی بگیرید و تا حد ممکن با دیگران در تماس نباشید تا آنها از شما بیماری را نگیرند.


چه تعداد از جمعیت جهان در حال حاضر بخاطر ویروس کرونا COVID-19 قرنطینه شده و یا حرکت آنها توسط دولت ها محدود شده است

25 مارس 2020

گزارش گاردین نشان می دهد که 20 درصد از جمعیت جهان در حال حاضر به نوعی در قرنطینه ویروس کرونا بسر می برند، به این معنی که حرکت آنها توسط دولت های مربوطه به طور فعال محدود و کنترل می شود.

طبق تجزیه و تحلیل توسط Statista، این تعداد در حال حاضر نزدیک به 25 درصد است.

در حالی که انواع مختلفی از محدودیت های مختلف در حال حاضر وجود دارد ، Statista مواردی را که دولتها به آنها دستور داده اند در خانه خود بمانند و فقط حداقل سفرهای لازم را در خارج انجام دهند، شمارش می کند.

ضمن اعلام اینکه نیروهای پلیس با خاطیان برخورد کرده و یا جریمه هایی را برای افرادی که مقررات را رعایت نکنند در نظر گرفته است.

بزرگترین قرنطینه در حال حاضر در هندوستان اعمال می شود، در هندوستان از 1.3 میلیارد نفر خواسته شده است از 21 روز در خانه بمانند.

به گزارش نیویورک تایمز، این قرنطینه از قرنطینه ای که حتی در اوج اپیدمی در چین رخ داد، فراتر رفته است.

محدودیت بزرگ دیگر در ایالات متحده اتفاق می افتد، جایی که حدود 20 ایالت و چندین شهر مقررات سختگیرانه ای برای اقامت افراد در خانه را اجرا می کنند.

در اروپا نیز در فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا محدودیت های بسیاری برای جابجایی مردم در حال اجرا می باشد (در کل بیش از 300 میلیون نفر).

كشورهای آمریكای لاتین نیز اغلب با كمك ارتش شروع به اجرای اقدامات بازدارنده كرده اند. در حال حاضر 163 میلیون نفر در پرو، السالوادور، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیا در قرنطینه به سر می برند.

 طبق قانون ، بیشترین قوانین محدودیت حرکت و تردد در اردن تصویب شده، هر کسی که در خیابان ظاهر شود، طبق یک دستورالعمل دولت، تا یک سال زندان مجازات می شود. قرنطینه اردن 10 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد، و در اسرائیل کشور همسایه (نه میلیون نفر جمعیت).

در نیوزلند نیز چهار میلیون نفر بصورت اجباری در خانه می مانند.


تعداد افراد قرنطینه شده و یا اعمال محدودیت اقامت در خانه توسط دولت های مختلف

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا COVID-19 به ازای هر میلیون نفر جمعیت کشورهای مختلف

25 مارس 2020

 با توجه به آخرین آمار بدست آمده، کشورهایی که به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 آسیب دیده اند، اکنون کاملاً شناخته شده اند

در آسیا، چین و ایران بیشترین موارد را ثبت کرده اند و در اروپا، ایتالیا در مرکز شیوع بیماری قرار دارد.

  با توجه به تعداد جمعیت هر کشور، شیوع بیماری چگونه به نظر می رسد؟

این اینفوگرافیک با استفاده از ارقام دانشگاه جان هاپکینز و آمار رسمی اعلام شده توسط کشورها، ده کشور مبتلا به ویروس کرونا را از نظر کل مبتلایان شناخته شده به ازاری هر یک میلیون نفر، نشان می دهد.

با استفاده از این آمار ، سوئیس با 1160 مورد، شدیدترین نرخ را دارد و اکنون بالاتر از ایتالیا است.

 چین ، کشوری که بیشترین موارد را دارد ، به دلیل جمعیت عظیم و مهار ظاهری، از درصد جمعیت مبتلایان نسبتاً پایین تری برخوردار است.

نمودار زیر تعداد مبتلا به ویروس کرونا در کشورهای مختلف را به ازاری هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشورها نشان می دهد.

شیوع بیماری کرونا ویروس به نسبت جمعیت کشورهامرگ و میر کروناویروس در هر میلیون نفر، در کشورهای مختلف متفاوت است

20 مارس 2020

 مقایسه تعداد کشته شدگان ناشی از بیماری ویروس کرونا COVID-19 با جمعیت هر کشور، نشان می دهد که ایتالیا بیشترین تلفات را در مارس 2020 متحمل شده است. 

در همان زمان، ویروس نزدیک به 200000 نفر در سراسر جهان را آلوده کرده بود که تعداد کشته ها به بیش از 8000 نفر رسیده بود. کشورهای دیگر که به شدت تحت تأثیر خارج از ایتالیا قرار گرفتند شامل چین ، ایران ، اسپانیا و کره جنوبی بودند.

نمودار زیر تعداد کشته شدگان (اعلام شده بصورت رسمی) به ازای هر میلیون جمعیت کشورهای مختلف را نشان می دهد:


مرگ و میر کروناویروس در هر میلیون نفر، در کشورهای مختلفپاسخ شایعاتی در باره ویروس کرونا

با شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر جهان، راهکارهای مختلفی برای خلاصی از این بیماری در میان مردم رواج یافته است. فراوانی این شایعات، که غالبا بدون پایه علمی هستند، چنان است که سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفته تا به بررسی شماری از آن‌ها بپردازد. در زیر شماری از پاسخ‌های این سازمان را به سوالات مطرح شده می بینیم.


برف و سرما نمی‌تواند ویروس کرونا را بکشد

هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند سردی هوا ویروس کرونا را می‌کشد. دمای طبیعی بدن انسان ۳۶.۵ تا ۳۷ درجه است، فارغ از اینکه دمای هوای بیرون چقدر باشد، در نتیجه ویروس می‌تواند دوام بیاورد.


حمام آب گرم از ابتلا به ویروس کرونا پیشگیری نمی‌کند

اگر تصور کرده‌اید که حمام آب گرم در پیشگیری از ابتلای شما به ویروس کرونا موثر است باید بدانید که این نظر پایه‌ای علمی ندارد. دمای طبیعی داخل بدن شما بین ۳۶.۵ تا ۳۷ درجه باقی می‌ماند مستقل از اینکه دمای داخل حمام چقدر باشد. به علاوه، دوش گرفتن با آب بسیار داغ می‌تواند مضر باشد و یا باعث سوختگی شود. راه عمده پیشگیری یک چیز است: شستن خوب دست‌ها با صابون یا ژل الکلی.


ویروس کرونا از طریق نیش پشه منتقل نمی‌شود

تا به امروز هیچ اطلاعات یا شواهدی مبنی براینکه ویروس کرونا می‌تواند از طریق نیش پشه منتقل شود به دست نیامده است. این ویروس در درجه اول از طریق بزاق دهان یا ترشحات بینی فرد مبتلا به هنگام سرفه یا عطسه منتقل می‌شود. پس باید گفت دست‌هایتان را بشویید، نگران پشه هم نباشید.


دست‌خشک‌کن‌ها در کشتن ویروس موثر نیستند

دستگاه‌های دست‌خشک‌کن که عموما در سرویس‌های بهداشتی تعبیه شده‌اند در کشتن ویروس کوید-۱۹ موثر نیستند. آن‌چه می‌تواند ویروس را بکشد همان شستن دست با ژل‌های الکلی یا با آب و صابون است. بعد از آن‌که دستتان را شستید می‌توانید با کاغذ توالت یا دست‌خشک‌کن‌های گرم آن‌ها را خشک کنید.


آیا می‌توان از لامپ ضدعفونی‌کننده با نور فرابنفش استفاده کرد؟

لامپ‌های فرابنفش نباید برای استریلیزه کردن دست‌ها یا دیگر نقاط بدن استفاده شوند. چرا که این اشعه‌ها مضر هستند و باعث خشکی پوست می‌شوند. در تیجه باید از آن ها اجتناب کرد.


دوربین‌های حرارتی در فرودگاه‌ها یا مراکز عمومی برای شناسایی بیماران جدید موثر هستند؟

دوربین‌های حرارتی ابزاری موثر هستند برای شناسایی مبتلایانی که تب دارند. عفونت ویروسی باعث تب می‌شود و این دوربین‌ها می‌توانند دمای بالاتر از حد مجاز بدن را تشخیص دهند. اما مشکل این است که این دوربین‌ها تنها برای شناسایی مبتلایانی کارآمد هستند که علائم بیماری در آن‌ها ظاهر شده باشد.

این در حالی است که علائم بیماری بین دو تا ده روز بعد از آلودگی شروع به ظاهر شدن در بدن انسان‌ها می‌کند. به همین دلیل نباید منتظر بود تا دوربین های حرارتی به کمک ما بیایند و باید از قبل پیشگیری را شروع کرد.


آیا اسپری کردن الکل یا کلر بر روی بدن می‌تواند ویروس کرونا را از بین ببرد؟

خیر. اسپری کردن الکل یا کلر بر روی اعضاء بدن نمی‌تواند ویروسی را که به تازگی وارد بدن شما شده، بکشد. پاشیدن چنین موادی می‌تواند به لباس یا غشاهای مخاطی بدن همچون چشم و دهان آسیب بزند. الکل و کلر می‌توانند برای گندزدایی سطوح مفید باشند ولی باید طبق توصیه‌ها و دستورالعمل‌های خاص مورد استفاده قرار گیرند.


فقط افراد مُسن تحت تاثیر ویروس کرونا قرار نمی‌گیرند

افراد در هر سنی می‌توانند به ویروس کرونا مبتلا شوند. اما افراد مسن و افراد دارای سابقه ابتلا به بیماری‌هایی همانند آسم، دیابت و بیماری‌های قلبی در مقابل این ویروس آسیب پذیرتر هستند.

سازمان جهانی بهداشت به تمامی افراد در هر سنی که هستند، توصیه می‌كند كه برای محافظت از خود در برابر ویروس کرونا بهداشت فردی خود را رعایت کند. همچنین مبتلایان به این ویروس باید با اجتناب از استعمال دخانیات و عدم استفاده از نسخه‌های طب سنتی خود را در معرض خطر بیشتر قرار ندهند.مصرف چه داروهایی برای کرونا خطرناک است؟


کروناویروس

ژِروم سالومون، مدیرکل بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرد: "گزارش‌های به دست آمده حاکی از بروز عوارض جانبی جدی پس از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) توسط افراد مبتلا به بیماری کووید-۱۹ است."

آقای سالومون تاکید کرد که مبتلایان به ویروس کرونا در صورت مواجه شدن با تب و درد غیرقابل تحمل از پاراستامول (استامینوفن) استفاده کنند. پیش‌تر اولیویه وران، وزیر بهداشت فرانسه نیز با انتشار توییتی توصیه کرده بود که در صورت بروز تب از پاراستامول (استامینوفن) یا آسپیرین به جای سایر داروها استفاده شود.

داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) دارای خواص ضد التهاب و مُسکن هستند که نام ژنریک آنها در فهرست زیر آمده است:

 • مفنامیک اسید
 • آسکلوفناک
 • تیاپروفنیک اسید
 • آلمینو بروفن
 • نیفلومیک اسید
 • سلکوکسیب
 • دکسکتوپروفن
 • دیکلوفناک
 • اتودولاک
 • اتوریکوکسیب
 • فنوپروفن
 • فلور بیپروفن
 • ایبوپروفن
 • کتوپروفن
 • ایندومتاسین
 • ملوکسیکام
 • نابومتون
 • ناپروکسن
 • پیروکسیکام
 • سولینداک


البته این داروها در سراسر جهان با نام‌های تجاری مختلفی تولید و عرضه می‌شود لذا پیش از مصرف هر دارویی باید به نام ژنریک آن دقت کرد.

همچنین باید توجه داشت که در این فهرست داروهایی وجود دارد که ممکن است به دلیل وجود بیماری مزمن تجویز شده باشد لذا مصرف آنها نباید بدون نظر پزشک معالج متوقف شود.


وزیر بهداشت فرانسه روز شنبه اعلام کرد که داروهای ضدالتهاب مانند ایبوپروفن و کورتیزون می‌توانند از عوامل تشدید کننده بیماری کرونا باشند.

اولیویه وران، وزیر بهداشت فرانسه با انتشار توییتی توصیه کرد که در صورت بروز تب از پاراستامول (استامینوفن) یا آسپیرین به جای سایر داروها استفاده شود.

ایبوپروفن که با نام‌های تجاری ادویل و نوروفن نیز در بازار عرض می‌شود از دسته داروی‌های ضدالتهاب غیراستروئیدی است که به گفته وزیر بهداشت فرانسه باعث تشدید اثر عفونت در بدن و سخت‌تر شدن روند درمان می‌شود.

فروش بدون نسخه داروهای خانواده ایبوپروفن مانند ادولیم از نیمه ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی در فرانسه ممنوع شده است.چگونه سیستم ایمنی بدن را در مقابل ویروس کرونا تقویت کنیم؟

تا کنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر در سراسر جهان به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا شده اند. شمار افرادی که به دلیل ابتلا به بیماری «کووید ۱۹» جان خود را از دست داده اند از شش هزار نفر فراتر رفته است.

ژن میشل بلانکه، وزیر آموزش ملی فرانسه گفته است که از نظر دانشمندان ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعیت این کشور به ویروس جدید کرونا مبتلا خواهند شد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز پیش از این گفته بود که احتمالا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آلمانی ها به این ویروس مبتلا خواهند شد.

ویروس جدید کرونا در ایران تاکنون جان ۷۲۴ نفر را گرفته است. تعداد مبتلایان در ایران نیز ۱۳۹۳۸ نفر اعلام شده است. این در حالی است که این آمار تنها شامل افرادی می شود که تست کرونای آنها مثبت بوده است. بسیاری از افراد با وجود ابتلا به این ویروس یا علائم بیماری «کووید ۱۹» را ندارند و یا امکان انجام آزمایش کرونای آنها فراهم نمی شود.

شهروندان عادی کشورهای مختلف برای مقابله با شیوع این بیماری همه گیر به جز رعایت دستورالعمل های بهداشتی می توانند با تقویت سیستم ایمنی خود به کارکنان بخش بهداشت و درمان کشورشان کمک کنند. تقویت سیستم ایمنی بدن می تواند علاوه بر کمک به فرد، منفعتی جمعی هم دارد: بدن افراد در صورت ابتلا به ویروس جدید کرونا بهتر می تواند در برابر این ویروس مقاومت کند و در نتیجه در نهایت افراد کمتری در بیمارستان ها بستری خواهند شد.

اما افراد چگونه می توانند سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند؟ در این گزارش تلاش شده است تا برخی از عواملی را که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند بررسی کنیم.

بیشتر بدانید : پیشگیری از کرونا با مصرف ویتامین C و تقویت سیستم ایمنی

بیشتر بدانید : دمنوش هایی برای تقویت سیستم ایمنی


کاهش استرس

بسیاری از افراد به دنبال شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن استرس زیادی دارند. این در حالی است که استرس با تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به بیماری های تنفسی را افزایش می دهد.

تحقیقات مختلف نشان می دهد که استرس احتمال ظهور علائم سرماخوردگی در افراد را افزایش می دهد. یکی از پژوهش های انجام شده به طور خاص نشان می دهد که اختلافات زناشویی تاثیری منفی بر سیستم ایمنی بدن افراد می گذارد.

یکی از راه های تقویت سیستم ایمنی بدن تلاش برای کاهش استرس با استفاده از مدیتیشن، کنترل تنفس و یا مشاوره با روانشناس است.

بیشتر بدانید : کاهش استرس با ماساژ نقاطی خاص در بدن


بهبود کیفیت خواب

سیستم ایمنی بدن انسان برای مقابله با ویروس جدید کرونا به خواب کافی نیاز دارد. فردی که خواب کافی نداشته است نمی تواند به خوبی با بیماری ها مقابله کند. نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که آن دسته از افراد که خواب کافی ندارند بیشتر در معرض ابتلا به ویروس های مختلف هستند. بنا به نتیجه این تحقیق احتمال بروز علائه سرماخوردگی در کسانی که کمتر از شش ساعت در شبانه روز می خوابند چهار برابر بیشتر از دیگران است.

دانشمندان در همین راستا تاکید می کنند که خواب کافی یکی از راه های مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن محسوب می شود. آنها همچنین توصیه می کنند که افراد هر شب در ساعت مشخصی بخوابند و عادات خواب خود را تغییر ندهند.


سطح ویتامین دی بدن

برخی از پژوهش ها نشان می دهد که اندازه گیری سطح ویتامین دی در بدن و مصرف مکمل دارویی حاوی ویتامین D می تواند به بدن برای مقابله با بیماری های تنفسی کمک کند.

دانشمندان با این حال تاکید می کنند که همچنان باید تحقیقات بیشتری در مورد ارتباط سطح ویتامین D و سیستم ایمنی بدن انجام شود.

مصرف ماهی و به ویژه ماهی سومون و شیر که سرشار از ویتامین دی است می تواند به افزایش سطح ویتامین دی در بدن و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی کمک کند.

بیشتر بدانید : حقایقی درباره ویتامین D


پرهیز از مصرف زیاد الکل

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مصرف زیاد الکل می تواند بر عملکرد سیستم ایمنی بدن تاثیر بگذارد. بنا به نتیجه این پژوهش ها افرادی که به میزان زیاد الکل مصرف می کنند بیشتر از بقیه در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی و ذات الریه هستند.

مصرف زیاد الکل می تواند به ریه ها آسیب بزند. با این حال باید در نظر داشت که نوشیدن یک گیلاس مشروب در دوره شیوع ویروس کرونا خطرناک محسوب نمی شود.


رژیم غذایی متوازن

رژیم غذایی متوازن و ورزش از جمله عوامل موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن هستند. دانشمندان همچنین توصیه می کنند که افراد در زمان شیوع ویروس جدید کرونا از مصرف مکمل های غذایی تائید نشده خودداری کنند.


اختلال بویایی با بیماری کرونا چه ارتباطی دارد؟ 

علیرضا موحدی متخصص گوش و حلق و بینی در گفت‌وگو با فارس درباره ارتباط اختلال بویایی و بروز بیماری کرونا گفت: اختلال بویایی جدیداً در جامعه مقداری افزایش پیدا کرده و به صورت کم بویایی در برخی از افراد بروز می‌کند و این مراجعه به مطب‌ها به دلیل این اختلال طی روزهای گذشته مقداری بیشتر شده است.

در بیماری‌های ویروسی حتی در سرماخوردگی ساده ممکن است اختلال بویایی اتفاق بیفتد اما اینکه در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا در جامعه این اختلال بیشتر مشاده می‌شود و گمان پزشکان به این سمت سوق پیدا می‌کند که ممکن است بیماری کرونا باعث این اختلال شده باشد.

از آنجا که کرونا از دسته‌ ویروس سرماخوردگی است این شک جدی وجود دارد که این کم بویایی مربوط به ویروس کرونا باشد اما نمی‌توان به صورت کلی بیان کرد که هر شخصی دچار اختلال کم بویایی شد مبتلا به کرونا شده است و این موضوع باید توسط پزشک بررسی شود.

علائم کم بویایی می‌تواند به دلیل استفاده بیش از حد از مواد شوینده یا مواد کلردار بروز کند، اما بسیاری از افراد از گذشته با مواد شوینده کار می‌کنند دچار این مشکل نشده‌اند لذا می‌توان گفت مواد شوینده می‌تواند باعث تشدید این علائم شود.


بیشتر بدانید : کرونا ویروس را با این داروها تحریک نکنید!

بیشتر بدانید : آیا اسهال و حالت تهوع از علائم ویروس کرونا است؟

بیشتر بدانید : آیا ویروس کرونا در فریزر از بین می رود؟+ پاسخ به چند سوال مهم کرونایی


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/healt
همواره در حال به روز رسانی