در سالهای اخیر روانشناسان توجه بیشتری به دین برای سلامت روان و درمان بیماریهای روانی معطوف داشته اند. آنها معتقدند در ایمان به خدا....
 
مذهب آنقدر برای پرورش و سلامت روح و روان آدمی‌اهمیت دارد كه هوا برای تنفس»
در سالهای اخیر روانشناسان توجه بیشتری به دین برای سلامت روان و درمان بیماریهای روانی معطوف داشته اند. آنها معتقدند در ایمان به خدا نیروی خارق العاده وجود دارد كه نوعی قدرت معنوی به انسان می‌بخشد و در تحمل سختی های زندگی روزمره او را كمك می‌كند. از نگرانی و اضطرابی كه بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می‌سازد. دوره ای كه توجه فراوان به زندگی مادی و رقابت شدیدی برای بدست آوردن مادیات بین مردم به وجود آمده است، همین گرایش باعث فشار روحی بر انسان معاصر و گیجی و سردرگمی‌او شده است.
(ایمان بدون شك مؤثرترین درمان اضطراب است) اضافه می‌كند (ایمان نیرویی است كه باید برای كمك به انسان در زندگی وجود داشته باشد، فقدان ایمان خطری است كه شكست انسان را برابر سختیهای زندگی هشدار می‌دهد.)
همانطور كه امواج خروشان و غلتان اقیانوس نمی‌تواند آرامش ژرفای آن را برهم بزند و امنیت آن را پریشان كند دگرگونیهای سطحی و موقتی زندگی نیز آرامش درونی انسان را كه عمیقاً به خداوند ایمان دارد برهم نمی‌زند.
یونگ می‌گوید: من صدها تن را كه به من مراجعه كرده‌اند معالجه و درمان كرده‌ام اما از میان بیمارانی كه در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند یعنی از 35 سالگی به بعد حتی یك بیمار را ندیدیم كه اساساً مشكلش نیاز به یك گرایش دینی از زندگی نباشد. آنها به این دلیل گرفتار بیماری روانی شده بودند كه جوهر دین و باورهای دینی را در نیافته بودند لذا با بازگشت به این دیدگاههای دینی به طور كامل درمان شدند.
مورخ معروف آرنولدتوئین می‌گوید: بحرانی كه اروپائیان در قرون حاضر دچار آن شده اند اساساً به فقر معنوی آنها باز می‌گردد. او معتقد است كه تنها راه درمان این فقر و پاشیدگی اخلاقی بازگشت به دین است.
در مورد منابع به این مطلب بر می‌خوردیم كه در تمام زمینه ها مذهب یك عامل حفاظتی در مقابل آشفتگی های روانی است. این اثر حفاظتی محدود به مذهب خاصی نیست كه می‌توان آن را به معنویت و روحانیت نسبت داد. تعریف معنویت (یك رابطه متعالی بین تجارب عادی زندگی و یك اصل یا محور سامان بخش احاطه كننده)
تأثیر دعا بر سلامت روانی
علیرغم تمام پیشرفتها و تسهیلات، مشكلات بهداشت روانی به عنوان مشكلی برای خانواده ها، سازمانها و جوامع رو به افزایش است. هر روز به تعداد افرادی كه معتقدند معنویت درمان رنجوری و درماندگی روحی آنها است و بر متخصصین كه برای درمان بیماریهای روانی و حفظ سلامت روانی بر باورها و رفتارهای مذهبی متمركز می‌شوند، اضافه می‌شود. انسان امروز با آگاهی و بینش به این عقیده رسیده است كه بدون معنویت تنها می‌ماند و در گرداب تكنولوژی به فنا می‌رسد. انسان امروز فهمیده كه با دور شدن از باور و اعتقاد، پوچی و درماندگی در انتظارش خواهد بود.
ویلیام جیمز معتقد است باور به وجود ارزشهای بالاتر و یك قدرت برتر برای بهداشت روانی انسان ضروری است.
نتایج پژوهشهای جدید در رابطه با استفاده از دعا در زندگی روزمره و تأثیر آن بر سلامت روان حاكی از آن است كه بین فراوانی استفاده از دعا با سلامت روانی رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی افرادی كه بیشتر به دعا می‌پردازند سلامت روانی بیشتری دارند. افسردگی و اضطراب شایعترین اختلالات روانپزشكی است كه با توجه به شیوع بالا و هزینه های بهداشتی توجه بسیاری از متخصصین بهداشت روانی را بخود جلب كرده است. با توجه به یافته های بررسی حاضر مبنی بر وجود رابطه معنی دار میان اضطراب و افسردگی و فراوانی استفاده از دعا و همچنین بررسی های قبلی به نظر می‌رسد در سیاست گذاریهای بهداشت روانی بویژه در پیشگیری از اضطراب و افسردگی توجه به این ارتباط دوسویه مخلوق- خالق حیاتی باشد.
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع: بازیاب