تزیین سفره هفت سین با رنگ فیروزه ای
 هفت سین یکی از ارکان اصلی شروع سال جدید و نوروز است و تزیین هفت سین یکی از کارهای هنری است که خانم ها هنرمند قبل از شروع سال جدید انجام می دهند. یکی از ایده ها برای تزیین سفره هفت سین، رنگ فیروزه ای است

مدل های تزیین سفره هفت سین فیروزه ای

بیشتر بدانید : تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 1
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 1


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 2
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 2


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 3
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 3


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 4
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 4


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 5
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 5


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 6
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 6

بیشتر بدانید : چیدن سفره هفت سین بر اساس اصول فنگ شویی!

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 7
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 7


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 8
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 8


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 9
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 9


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 10
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 10


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 11
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 11


تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 12
تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 12

بیشتر بدانید : تزیین هفت سین سه سوته با پتینه کاری + آموزش تصویری

بیشتر بدانید : تزیین سفره هفت سین با رنگ های ویترای، یک ایده جذاب و ساده

بیشتر بدانید : سفره هفت سین تان را فانتزی بچینید

بیشتر بدانید : تزیین سفره هفت سین سنتی برای نوروز


تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

SaveSaveSave